Voorzitter heet mevr. Timmerman nogmaals hartelijk welkom en geeft haar het woord.

Als eerste bedankt ze de vergadering voor de uitnodiging om iets te laten zien en te vertellen over wat Stichting Dorcas doet.

Zij is in dienst van Dorcas en onderhoudt de contacten met kerken.

De hoofdvestiging van Dorcas is in Andijk en daar werken ongeveer 65 mensen. In alle landen waar men actief is, zijn nevenvestigingen. Daarnaast zijn er ruim 10.000 vrijwilligers actief.

De missie van Dorcas: Werken aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten.

We geloven in gerechtigheid en we zijn overtuigd van het prachtige potentieel in ieder mens.

Ons geloof is de basis (Mattheus 25: 35-40) Hierna wordt een film vertoond over Dorcas.

Dorcas werkt in de volgende landen:

  • Midden-Oosten: Egypte, Libanon, Irak en Syrië
  • Oost-Europa: Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië
  • Afrika: Ethiopië, Kenia, Mozambique, Tanzania en Zuid-Soedan.

In deze landen worden duurzame ontwikkelingsprojecten uitgevoerd. Dit wordt gedaan vanuit de lokale Dorcas kantoren, waar lokale mensen werken. Bij de uitvoering van de projecten wordt samengewerkt met lokale organisaties, zoals kerken en scholen.

De projecten worden door lokale mensen zelf uitgevoerd met het principe dat mensen getraind worden en dat deze getrainde mensen het geleerde weer overbrengen op de mensen in hun omgeving. Zo wordt gewerkt aan een duurzame ontwikkeling.

De focus van het werk van Dorcas is op de volgende gebieden:

  • Noodhulp
  • Voorzien in basisbehoeften (schoon water, gezondheidszorg, landbouwontwikkeling)
  • Ondernemerschap bevorderen en opleiding aanbieden zodat mensen een inkomen krijgen.
  • Bescherming en begeleiding van de meest kwetsbare mensen in een gemeenschap, door de opvang vanuit sociale vangnetten in de omgeving van deze kwetsbare persoon/personen

Mevr. Timmerman vertoont een PowerPoint en een flyer over hoe Dorcas werkt. (beiden zijn als bijlage bij deze notulen gevoegd)

Men is actief op drie niveaus: a) Individuele hulp aan kwetsbare mensen in nood; b) Binnen een gemeenschap motiveren van mensen meer voor elkaar te betekenen, en c) Bewerken van overheden en bedrijfsleven om meer te betekenen voor de samenleving

Hierna worden door haar nog een aantal vragen uit de vergadering beantwoord.

V: Kijken jullie naar een geloof?

A: Nee, we werken ongeacht ras of geloof. Onze mensen zijn wel bijna alle christen. Er zijn in de moslimlanden ook een aantal werkers die moslim zijn.

V: Ligt in Nederland de focus op de groep allerarmsten?

A: Ja, veel vrijwilligers houden zich bezig met inzamelen van voedsel en kleding. In Andijk zitten de projectcoördinatoren, o.a. op het gebied van landbouw. De landen zijn verdeeld over de medewerkers.

De afdeling financiën houdt toezicht en controleert de inkomsten en uitgaven. Regelmatig bezoekt het hoofd van de afdeling de buitenlandse vestigingen voor controle op de financiën.

Daarnaast is er iemand voor de fondsenwerving en is er een contactpersoon voor de winkels.

V: Wordt er kennis bij de mensen overgedragen in de landen waar hulp wordt verleend?

A: Ja, zoveel mogelijk wordt er gewerkt aan zelfwerkzaamheid van de bevolking. Op de lokale vestigingen werken lokale mensen.

Mensen bouwen zelf de huizen en scholen met materialen, die worden aangeleverd.

V: Worden de voedselpakketten hier gekocht en naar de gebieden gebracht?

A: Ja, het is nog steeds veel goedkoper dan de voedselprijzen in die landen. Ook wij denken er regelmatig aan het geld in de landen uit te geven, maar wegen het effect daarvan wel af.

 

Meer informatie op www.dorcas.nl

De voorzitter bedankt mevr. Timmerman voor haar presentatie. We zijn heel wat wijzer geworden over Dorcas. We wensen u en alle andere medewerkers veel succes met het mooie werk.