Project  Girls Empowerment Foundation

Girls Empowerment Foundation heeft de taak om het voor meisjes in ontwikkelingslanden mogelijk te maken hun volledige potentie te benutten. Dit doen ze door educatie, veiligheid en daar waar nodig, onderdak te bieden. Hiermee proberen zij een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van deze meisjes. Zodat deze meisjes een verschil betekenen voor haar familie en haar omgeving en uiteindelijk voor haar land.

Voor verdere informatie:  Girls Empowerment Foundation

Stichting Jarikin

Stichting Jarikin is al bijna 25 jaar actief in Haïti en richt zich vooral op scholing, zowel basisonderwijs als beroepsonderwijs. De visie van stichting Jarikin is dat het de jongeren zijn die Haïti uiteindelijk vooruit moeten helpen. Onderwijs helpt in dat proces naar onafhankelijkheid en zelfwerkzaamheid. Alles gericht op een betere toekomst voor de bevolking van Haïti.

Voor verdere informatie: Stichting Jarikin

Sinds 1989 verricht Wim van den Burg ontwikkelingswerk in het District Mpeketoni in het afgelegen noordoosten van Kenia. De doelstellingen van het project zijn de verbetering van het onderwijs, de medische voorzieningen, het drinkwater en irrigatie, de landbouw, de economie en de levensomstandigheden van de armen in het algemeen. Er wordt eveneens hulp geboden in de vorm van kleding, schoolgelden, voedsel enz, maar het uitgangspunt blijft, dat alleen steun wordt verleend, die van blijvende waarde is. De opvang en opleiding van armlastige- en weeskinderen in krotten is ook een belangrijk onderdeel van het project.

Voor verdere informatie: www.wimvandenburg.nl

Stichting Mano a Mano
Schoon water, latrines en huizen.

Mano a Mano is een christelijke organisatie die hulp verleent in de Dominicaanse Republiek waar die hulp ook maar nodig is. In veel ontwikkelingslanden ontbreekt het aan goede woningen of gebouwen voor onderwijs, gezondheidszorg en schoon watervoorziening. Mano Mano voert projecten uit met groepen vrijwilligers die hun handen uit de mouwen willen steken. We werken in een berggebied ongeveer twee uur rijden van de hoofdstad Santo Domingo. In dit gebied voorzien we dorp voor dorp van schoon water en latrines. Daarnaast bouwen we in die dorpen een huis voor mensen die in iets wonen wat je geen huis kunt noemen.

Voor verdere informatie: www.manoamanodomrep.nl

Stichting Hart voor Moldavië

Naast de projecten zomerkampen, naschoolse opvang, shelter, Hart voor een Kind en dagopvang voor ouderen wordt ook het project “Thuiszorg voor ouderen” opgestart.

Vanuit de twee dagcentra waar dagelijks ongeveer 15 ouderen bij elkaar komen om te douchen, te wassen, gezamenlijk te eten en gezellige activiteiten doen krijgen tevens 30 ouderen via tafeltje-dekje hun maaltijd thuisbezorgd.

De minder valide ouderen (vaak bedlegerig) die dit nodig hebben ontvangen nu met uw hulp ook thuiszorg. Een thuiszorgmedewerker verleent huishoudelijke hulp, helpt bij het wassen en persoonlijke verzorging. Indien nodig kan medische hulp worden gewaarschuwd.

De thuiszorgmedewerkers vormen het contact met de buitenwereld voor deze vaak eenzame ouderen.

Voor verdere informatie: www.hartvoormoldavie.nl

Westland4Gambia

Er is nagenoeg geen tandzorg in Gambia en met name voor kinderen is een gezond gebit van groot belang. Schade en pijn aan gebitten van kinderen belemmert hen tijdens het opgroeien. Kinderen eten, spelen, slapen en leren slecht als ze klachten aan hun gebit hebben. Sommige kinderen lopen jarenlang met een ontsteking in hun mond. Daardoor lopen ze achterstanden op die ze nooit meer kunnen inhalen.

Vanaf 2013 bezoekt een mobiele praktijk met een Oral Health Worker en assistent scholen. Er wordt voorlichting gegeven, er worden tandenborstels en tandpasta uitgedeeld en controles uitgevoerd. Deze rijdende mobiele praktijk is toe aan vervanging. Verder wil Westland4Gambia de komende jaren ook lokale mensen opleiden tot Oral Health Worker of assistent. Ook is een wens de vaste praktijk in de toekomst uit te breiden. Dit alles om de tandzorg in Gambia te verbeteren.

Meer informatie: Westland4Gambia