Pauluskerk Rotterdam– Dick Couvee   

Dick is dominee en directeur van de Pauluskerk. Sander de Koning is koster in de Pauluskerk.
Dick laat een filmpje zien over de Pauluskerk
www.youtube.com/watch?v=gz9Jhun5iOE  www.youtube.com/watch?v=rzrkJxufT1k

Voorheen was ds. Hans Visser voorganger in de Pauluskerk. Hij was predikant bij de wijkgemeente en is gestart met een open huis.  ‘Overwin het kwade door het goede’: tekst van Paulus, Romeinen 12 is een ijzersterke tekst en rode draad. Illegale vluchtelingen, drugsverslaafden en daklozen werden voorzien van bad, brood en bed. Er was overlast bij perron 0. Methadon werd illegaal verstrekt. Zes jaar geleden is de oude Pauluskerk tegen de vlakte gegaan.

De nieuwe Pauluskerk is een prachtig gebouw. Ontworpen door Will Alsop (hij was niet gekozen voor het Centraal Station). De buitenkant is van koper. Er is o.a. een medische dienst, lunchroom, kerkzaal en logeerverblijven voor max. 24 personen. Sociaal en voor de samenleving staat voorop.  Kerk is niet het doel, maar maakt deel uit van groter verband. Het is een plek voor iedereen. Gastvrijheid is het handelsmerk.

Voor velen is Rotterdam niet ‘the place to be’.
17 – 18 % leeft onder de armoede grens. Rotterdam is de armste stad van Nederland.  Ook iemand met werk, bijv. alleenstaand met 3 kinderen en 2-3 banen leven regelmatig onder de armoede grens.
Het bereik van de schuldsanering is nog niet groot, ongeveer 8 %.    8000 mensen van de 100.000 worden geholpen.
Het ligt aan de politiek wat er gedaan wordt voor de armen in de stad.
Werkeloosheid stijgt. De minister-president zegt op tv dat het goed gaat, maar het aantal uitkeringen daalt niet.
Buiten schulden kan verwardheid ook een oorzaak zijn van armoede.
Soms worden mensen naar de Pauluskerk gebracht waar veel mee aan de hand is. Ook de gemeente, politie en ziekenhuis heeft een taak hierin en kan niet automatisch alles afschuiven.

Uitgeprocedeerde asielzoekers (10.000 – 15.000) uit o.a. Nigeria, Burundi  vormen ook een groep mensen die hulp nodig hebben. Zij hebben al vele jaren (10- 25 jaar) geen inkomsten. Zij zijn niet strafbaar, niet crimineel, maar het is verboden te werken en zij hebben een administratief probleem. 90% redt het, 10 % heeft problemen en is niet in staat te betalen. Leeft op straat, is ziek, gebruikt alcohol of drugs.

Midden en Oost-Europeanen komen soms ook in de problemen. Ze komen als seizoensarbeiders en sommigen raken verslaafd. Door tijdelijke contracten komen ze in de problemen.

Met het Leger des Heils wordt samengewerkt. Zo ook met Sisters of Charity en de Nico Adriaansstichting, Pameijer, Antes, Maatschappelijke Opvang en het  Erasmus.

In de Pauluskerk werken 325 vrijwilligers en 25 beroepskrachten.

Noodhulp en  douche (en bed) is beschikbaar.

Er wordt per persoon gezocht naar structurele oplossingen. De Pauluskerk verwijst ook door naar andere organisaties.
Woning, werk, blijven of terugkeren.
Dick regelt ook regelmatig dat mannen uit Oost-Europa met de bus terug kunnen en spreekt met hen af elkaar niet eerder dan in de hemel weer te ontmoeten. Toch is het lastig want in Oost-Europa wordt niet erkend dat deze groep mensen er is; er is daar ook niets geregeld voor hen.

Ook mensen die ‘geslaagd zijn in het leven’ kunnen door omstandigheden in de problemen komen. Zo was er een oorlogsfotograaf die PTSS kreeg. Zijn huwelijk liep stuk en hij ging aan de alcohol. Hij verloor alles en heeft 6 jaar moeten worstelen om nu weer op te krabbelen.
Ook kan dat jou gebeuren. Je raakt je baan kwijt of je hebt te maken met een overlijden.

Visie van de Pauluskerk is dat zij en diaconaal en missionair centrum willen zijn en streven naar barmhartigheid en gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. www.pauluskerkrotterdam.nl

Veranderende wetten en regels maken deel uit van het werk van Dick. Soms houdt het in dat Dick tot aan de Raad van Europa moet gaan om regelingen voor elkaar te krijgen.  Hij wil graag het werk van de Pauluskerk zichtbaar maken en zorgen dat het op de agenda’s komt.
‘Als er wordt gezegd dat mensen niet op straat zouden moeten leven, doé dat dan’, zegt Dick.

Als iemand op straat staat = overleven.
Opvang = eerste stap.
Dan tot rust komen, praten, plan maken.

Eerder is een project geweest met  werken in de kassen in het Westland. Dit is niet gelukt. Dick geeft aan dat het er geen goede begeleiding was. Het is van bovenaf gestuurd en dat werkte niet.  Bekijken wat mogelijkheden op dat moment zijn van betrokkene zijn erg belangrijk. Mensen niet overvragen. Voor niet iedereen zijn mogelijkheden hetzelfde. Ook is het van belang dat er wel enige motivatie vanuit de persoon zelf is. Anders wordt het werk niet volgehouden. Als je jaren niet meer structuur hebt gehad, is dat ook iets waar je stapsgewijs aan moet wennen. Iets zinnigs doen,  meedoen aan activiteiten, leren dat jij verantwoordelijk bent voor jouw leven. Zelfbeeld aanpassen (vaak is dat: ‘ik ben een loser’), schuldgevoel. Dan volgt opleiding, beroep, toekomst.

Missie= helpen waar geen helper is.

De geloofsgemeenschap bestaat uit  1500 bezoekers (geen leden), in een week 1800 bezoeken, vrijwilligers en anderen die zich aangesproken voelen.

De Pauluskerk ontvangt geen subsidie van de overheid. Het wordt geheel mogelijk gemaakt door ontvangen giften. 1,4 miljoen per jaar moet er bij elkaar worden gebracht om alles te bekostigen. Dit is een hele opgave.

Opvang, eethuis, medische dienst, dagbesteding, taalles, open huis; er zijn diverse onderdelen.
Levenskracht versterken is ook belangrijk, kunst en cultuur , taallessen, sporten, toneel, filmen, dichten, verhalen, schilderen enz.

Op de vraag wat er gedaan wordt als iemand zich misdraagt, geeft Dick aan dat ieder een kind van God is en dat bepaald gedragniet getolereerd wordt. Dan kan er een schorsing volgen. Het gebouw is bewust transparant ingericht. Er is geen camera systeem.

Dick houd het vol door het vanuit zijn hart te doen, vanuit zijn geloof.
Soms zijn er slechte ogenblikken, maar hij heeft ook mooie momenten meegemaakt. Het is prachtig om te zien dat mensen weer licht in hun ogen krijgen na zeer moeilijke tijden. Dat ze weer op de been komen.