Hart voor Moldavië staat voor het bieden van een waardevolle toekomst. Wij willen de kinderen en ouderen in Moldavië de mogelijkheid bieden zich te kunnen ontwikkelen in een veilige en vertrouwde leefomgeving.

Hart voor Moldavië op bezoek bij Streekverband De Tien
Anja van der Keijl en Erik Schinkelhoek van het bestuur van Hart voor Moldavië waren op 30 januari 2020 in ‘s Gravenzande op een bijeenkomst van Streekverband de Tien. Zij vertelden over het speciale doel wat Streekverband De Tien steunt: de thuiszorg voor ouderen in Moldavië. In Moldavië is dat een onbekend fenomeen.  En het gaat niet vanzelf.

Er worden ook projecten voor kinderen en pleegzorg door Hart voor Moldavië ondersteund.
Eerder vertelde Sam Zwagerman over Moldavië in vergaderingen van Streekverband De Tien. Sam was terug in Nederland. De meiden die hij eerder onder zijn hoede had, zijn uitgestroomd.  Hier probeerde Sam geld te genereren voor Moldavië. (kijk bijvoorbeeld op https://metterdaad.eo.nl/projecten/afgeronde-projecten/kinderen-en-ouderen-moldavi%C3%AB/tv-uitzendingen)  Ook zijn vrouw zette zich van harte in om projecten o.a. met jonge meisjes in financieel ingewikkelde situaties te ondersteunen.

Sam en zijn vrouw zijn weer terug in Moldavië. Sam en Rodica hebben in 2019 gezocht naar de beste plek voor hen. Dat bleek uiteindelijk toch weer in Moldavië te zijn. Dit keer op uitnodiging van Igor Kohaniuk. Sam is bijvoorbeeld beter op z’n plek in de directe contacten met de mensen in Moldavië dan in een bestuur in Nederland dat op afstand zaken regelt.

Bethania is de Moldavische partnerorganisatie waar Hart voor Moldavië mee samenwerkt. Deze organisatie is gevestigd in het dorp Ţînţăreni, zo’n 30 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Chisinau.

De thuiszorg
Het is schrijnend om te zien hoe de mensen leven. Ouderen blijven vaak alleen achter omdat kinderen vertrekken om te werken in het buitenland. Per dag vertrekt er een vliegtuig vol.

Als ouderen thuis zijn, is het niet hetzelfde als in Nederland. Hier open je de kraan en heb je stromend (warm) water.  In Moldavië moet je naar buiten lopen, naar de waterput en water halen Dan moet je een vuurtje opstoken om het water te warmen. En er is geen nette regelmatige tegelvloer zoals in Nederland, maar een onregelmatige vloer. Er is geen badkamer, maar een teiltje.
Het is voor iemand die problemen heeft om te lopen en met op tijd naar het toilet gaan niet te doen.

De thuiszorgmedewerker komt bij de mensen thuis en helpt met het aantrekken van steunkousen, incontinentiemateriaal.  Ook wassen, nagels knippen, persoonlijke aandacht, Bijbellezen hoort erbij.

Larissa is in september 2019 gestart. Zij helpt op één dag twee families. Ze brengt medicijnen en incontinentiemateriaal. Ze is dankbaar dat ze het werk mag doen. Ze vertelt wel dat het soms zwaar is, want ze hoort ook alle moeilijke verhalen.

In januari 2020 zou een nieuwe thuiszorgmedewerker starten. Helaas is dit door ziekte van haar dochter uitgesteld. Zij moet geopereerd worden.

Arja geeft aan dat wij (of mensen die wij kennen) welkom zijn in mei 2020 om hout te komen hakken in Moldavië zodat de ouderen het warm houden.

Tafeltje Dekje en de Dagopvang zijn de andere onderdelen. Bij de Dagopvang kunnen mensen douchen; een ervaring die ze niet eerder beleefden.  Mensen fleuren op. Ze hebben lol met elkaar en kunnen gebruik maken van de wasmachine. Deze mensen zijn meer mobiel en kunnen naar de Dagopvang komen of worden gehaald.

Er wordt gevraagd waarom een van de jonge meiden die eerder met Sam te maken had niet de functie van thuiszorg medewerker is gaan doen.  Anja vertelt dat het werk wel moet passen. Er is ook naar wat meer ervaren mensen gezocht.
Misschien is het een tip om ook te kijken naar een jonger iemand.

In Moldavië is het niet zo dat je een bedrijfje kunt starten en rijk kunt worden. Gemeente en overheid eisen eigen deel van de winst op.
We hopen dat iedereen blijft bidden dat de macht verandert en corruptie verdwijnt.
De rijken hebben geen idee wat de bevolking doormaakt.
Eén lichtpuntje was een minister – een vrouw- .  Zij vocht tegen corruptie maar is helaas weg.
Een voorbeeld van hoe moeilijk het werkt in de praktijk is dat als je iets bestelt, je dat precies ook zo afnemen. Verandert er iets aan de bestelling, kan dat niet. Als je gecontroleerd wordt, krijg je grote problemen.  Je zult dan moeten betalen aan de inspectie.
Zo hebben ze een keer met een groep kinderen op brood moeten wachten wat niet kwam en wat niet bij een ander besteld kon worden.
Er moet ook in de Dagopvang een enorme boekhouding worden bijgehouden. Een beetje eten wordt bijvoorbeeld bewaard, zodat er bewijs is wat er gegeten is. Wordt dit niet gedaan, moet er betaald worden.

In de kinder-/ tienerkampen wordt geprobeerd de bewustwording over te brengen. Elk mens is van waarde. Respect. We hopen dat kinderen wel inzien dat ij hun ouders niet kunnen achterlaten. Aan de andere kant is het ook zeer moeilijk als er geen werk is, geen mogelijkheden zijn.

De mensen hebben wat groenten (uien tomaten aardappelen), beesten en een huisje. Dat is alles wat ze hebben.   Meer op: https://www.hartvoormoldavie.nl/aandacht-voor-ouderen/?s=thuiszorg

Wim bedankt Erik en Anja voor hun verhaal. Wat een mooi werk verzetten jullie met elkaar.
Wat een verschil met Nederland.