Albanië is een land met enorme armoede. In het bijzonder voor de zwakken in de samenleving zoals gehandicapten, ouderen, weduwen, wezen zijn nauwelijks voorzieningen.
De Stichting Hoop voor Albanië heeft zich de volgende doelen gesteld: Het bevorderen van het materiële en geestelijke welzijn van het Albanese volk en het verbeteren van hun levensomstandigheden.
Hoop voor Albanië werkt vanuit een Christelijke levensvisie, maar maakt geen onderscheid tussen ras of geloof. Hoop voor Albanië verzendt iedere 14 dagen een vrachtwagen met kleding, huisraad, schoolmateriaal, medisch materiaal, voedsel en christelijke literatuur. De stichting werkt in Albanië samen met lokale hulpverleners en kerken, die heel goed aan kunnen geven waar hulp hard nodig is. Vaak distribueren zij zelf de materialen weer verder naar die plekken waar de nood het hoogst is.
Met haar activiteiten beoogt de stichting het volgende:

  • Gelijkwaardige kansen creëren voor de allerarmsten en gehandicapten in Albanië en hen te helpen een menswaardig bestaan op te bouwen zodat ze zelfstandig een plaats kunnen hebben in de maatschappij.
  • Bevorderen van de acceptatie van de kansarme, gehandicapte mens binnen de samenleving. Dit uit zich in een positieve respectvolle behandeling van deze doelgroep.
  • Ondersteuning van weduwen en wezen in Albanië. In Albanië leeft een grote groep één ouder gezinnen.
  • Ondersteuning van zorgprojecten voor ouderen, en demente ouderen.
  • Ondersteuning van lokale initiatieven vanuit de Albanese bevolking, die er op gericht zijn de levensomstandigheden van de allerarmsten te verbeteren.

Voor meer informatie : www.hoopvooralbanie.nl  of onze facebookpagina .