Voorzitter heet de vertegenwoordiger van Stichting Hulp Hongarije-Oekraïne, de heer Henk Mulder, nogmaals welkom in de vergadering. Vele jaren was SHHO één van de Projecten van Streekverband De Tien. Daarom zijn we benieuwd hoe het SHHO nu vergaat.

Henk Mulder is blij met deze uitnodiging. Hij memoreert dat mevr. Van der Meer uit’s-Gravenzande is begonnen met hulpverlening na de Hongaarse opstand. Daarna is hijzelf en een paar anderen erbij betrokken geraakt. In eerste instantie is een commissie in het leven geroepen. Een aantal jaren later is de Stichting Hulp Hongarije-Oekraïne opgericht.

Het gebied waar onze Stichting actief is, ligt aan de oostgrens van Hongarije en Roemenië, de Onderkarpaten. Het is een zeer arm gebied zonder industrie en weinig werkgelegenheid. De bewoners zijn voornamelijk afhankelijk van wat land- en tuinbouw, dat alles op kleine schaal en ruilhandel.

Veel mannen proberen in het buitenland in de bouw wat te verdienen. Wat inhoud dat het werk thuis voornamelijk door vrouwen, bejaarden en kinderen wordt gedaan.

Door de oorlog in Oost Oekraïne is de financiële en economische situatie heel erg verslechterd. We kunnen dit vergelijken hoe het vijftien jaar geleden was. De werkloosheid is ongeveer 70%. Pensioenen en uitkeringen worden gedeeltelijk of niet uitbetaald. Het geld gebruikt de overheid om de inspanningen van de oorlog te betalen. De prijzen voor voedsel zijn 150% gestegen, gas en elektra met zeker 500% t.o.v. een jaar geleden. De armoede is sterk toegenomen. Voor zieken zijn er nauwelijks medicijnen te verkrijgen. Veel mensen zijn aangewezen op de gaarkeukens. Kerken en andere organisaties doen ook nu weer een dringend beroep, ook aan ons, om extra hulp.

Afgelopen september hebben Arie van Staalduinen en ondergetekende weer een tocht gemaakt naar het gebied. Naast goederen werd er ook steun verleend met financiële middelen.

In Oekraïne bezochten wij diverse gezinnen en projecten zoals pastorieën, kinderhuizen, een opvanghuis, gaarkeukens e.d.. De hulp aan gezinnen wordt gegeven in de vorm van kleding, schoeisel, stookmateriaal en geld voor medicijnen/medische kosten en voedsel. Informatie krijgen we veelal via dominees.

Het dag bejaardentehuis in Nagyszöllös is afgelopen juni getroffen door een heftige bui van hagelstenen. Kapot houtwerk en dakpannen zijn vervangen door platen en onze stichting heeft hier financieel aan mee geholpen om het dak te herstellen.

De gaarkeukens in Chop, Tivadar en Nagyszöllös, het A.A. project (alcoholverslaving, nu ook voor gok- en drugsverslaving) in Csongor zijn bezocht en worden gesteund.

De gezondheid van Gyorky Roman, die behandeld is voor een leverziekte, is gelukkig stabiel . Hij volgt een informatica opleiding en zal daar binnenkort examen voor afleggen.

Het pakket groentezaden, beschikbaar gesteld door een Westlandse bedrijf, is dankbaar in ontvangst genomen. Voor veel mensen is het een vreugde als we hen bezoeken. Er blijven altijd moeilijke situaties maar we proberen met de middelen die ons ter beschikking staan te helpen.

Ook in Hongarije hebben wij een aantal adressen bezocht. Hier is hulp op sommige plaatsen nog hard nodig. In Roemenië hebben we een oudere dame van 93 jaar bezocht. Door een geamputeerd been en een rolstoel die te breed was, kon zij niet meer naar buiten. Nu heeft ze een aangepaste rolstoel en kan ze weer van de buitenlucht genieten.

Het zijn vaak maar kleine tegemoetkomingen die wij kunnen doen, maar geeft wel veel vreugde. De meeste mensen waar wij komen, zijn tussen de wal en het schip terechtgekomen.

In de zomer worden door kerkelijk werkers vakantiekampen voor de jeugd georganiseerd. Deze worden ook door ons gesteund.

In de afgelopen 30 jaar is er ook in de Oekraïne, in de gebieden waar wij hulp verlenen wel vooruitgang geboekt, maar door de oorlog situatie is men op sommige plaatsen weer terug bij af.

Tot slot worden een aantal foto’s getoond, waarbij dhr. Mulder een toelichting geeft.

V: De EU geeft geld voor ontwikkeling van achtergebleven gebieden. Doet de EU iets in de gebieden waar jullie komen?

A: In Hongarije is de tweedeling erg groot. Het oosten van Hongarije is het heel erg armoedig. Het geld gaat veelal naar de gebieden waar economische groei mogelijk is. In een miljoenenstad als Boedapest heb je gebieden waar bedelaars actief zijn, bijvoorbeeld bij de metro’s.

Als vanuit Hongarije de grens met de Oekraïne passeert, lijkt het of je 40 jaar terug gaat in de tijd.

Na de Hongaarse opstand in 1956 is de hulp langzaam op gang gekomen. Nu is er op de meeste plaatsen geen hulp meer nodig. Onze doelen liggen dan ook meer in de Oekraïne en Roemenië

Dhr. Mulder zegt altijd bereid te zijn om tijdens een gemeenteavond of in een kerkdienst een presentatie te verzorgen over het werk van Stichting Hulp Hongarije-Oekraïne.

Voorzitter bedankt dhr. Mulder voor zijn warme verhaal en heldere beelden. We zijn weer op de hoogte van de huidige situatie. Hij hoopt dat diaconieën extra aandacht willen schenken aan SHHO.

Zie ook de website van Stichting Hulp Hongarije-Oekraïne: www.shho.nl