Tien jaar Streekverband De Tien, vijftig jaar collecteren,

samen betrokken voor werelddiaconaat van goede doelen.

Streekverband De Tien gaat dit jaar haar tien jarig jubileum vieren.

Geschiedenis

Daar is een diaconale geschiedenis aan vooraf gegaan.

In 2005 waren er al gezamelijke vergaderingen en een verkiezing van drie gezamelijke projecten. Dit waren Hoop voor Albanië, Hart voor Haïti en De Zaaier.

In 2008 is de officiële fusie van de deelnemende Gereformeerde en Hervormde diaconieën. Een samenwerking op buitenlands diaconaal gebied. Met de aangesloten kerken uit Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland.

Tevens is het vijftig jaar geleden dat Hervormd Streekverband Westland en Gereformeerd De Tien werden gevormd.

Hervormd Streekverband Westlandvindt zijn oorsprong in de oprichting van ZWO-Westland. Het eerste project in Ghana is tien jaar lang gesteund.

Door kontakten te onderhouden met het Centrum voor Zending en Werelddiaconaat en de classis.

En daarna het project in Kameroen (1991) met de dovenschool en gehandicapten tehuis, de zondagschool en evangelisten Bijbelschool. De giften die binnen kwamen waren apart voor de zending en diaconie. Beiden 50 procent.

De Tienis ontstaan toen een zes gereformeerde diaconieën een gezamenlijk belang hadden en begonnen met De Rozenhof te Naaldwijk. Later zijn er nog vier benaderd en toegetreden. Waarna De Tienontstond in 1968. Met later het organiseren van ouderen vakantie en jongeren werkvakantie naar Hongarije. Ook de projecten van Dorkas, ORION, Stille hulp in Oost- Europa, Hongarije en Oekraïne.

Tijdens het Heilig Avondmaal werd en wordt er altijd gecollecteerd voor “De Tien” en nu Streekverband De Tien.

Er wordt geld bij elkaar gebracht om zes projecten te ondersteunen. Ieder project krijgt een toezegging voor zes jaar. Momenteel worden deze projecten ondersteund:

Stichting Leren van Elkaar in Peru

Stichting Hoop voor Albanië in Albanië

Stichting Hart voor Afrika in Mwanza-Tanzania

Stichting Hart voor Moldavië in Moldavië

Stichting Mano a Mano in Dominicaanse Republiek

Stichting Tuko Pamoja in Kenia

  

Maandelijkse kennisuitwisseling

Op de laatste donderdag van de maand komen de adviescommissie en de afgevaardigde diakenen bij elkaar om de agenda punten te behandelen. Met het agenda punt “rondje diaconie” vertellen de diakenen wat zij in de gemeente hebben georganiseerd en wat ze op de planning hebben staan. Er komen suggesties naar voren zoals: een “omgekeerde” collecte, wat te doen als er iemand aan de kerkdeur staat voor een slaapplaats, in het dorp op drie verschillende locaties met groepjes bij mensen thuis te gaan eten, enzovoort.

Na de pauze is er een afgevaardigde van één van de projecten om te vertellen over de huidige stand van zaken en verantwoording af te leggen van de ontvangen gelden voor het project. Vaak door middel van een beamer presentatie. Zo blijven we op de hoogte.

Twee vergaderingen per jaar komt er een spreker, zoals van Kerk in Aktie, Wilde Ganzen en World Servants.

Aan het jubileum van tien jaar Streekverband De Tien wordt aandacht besteed in De Rode Loper dienstin de Ontmoetingskerk, Anjerlaan 42 te Naaldwijk op zondag 7 oktober 2018. Aanvang 10:00 uur.                    Het thema is: Samen Sterk.                                                        Voorganger: Ds. E. Kok en medewerking van de huisband.

U bent allemaal hartelijk welkom.