Stichting Hart voor Moldavië

De voorzitter heet de vertegenwoordigers van Stichting Hart voor Moldavië nogmaals welkom en geeft hen het woord.

Sam Zwagerman, 22 jaar werkzaam geweest in Moldavië, is vanavond aanwezig en bedankt de vergadering voor de uitnodiging. Samen met zijn vrouw Rodica leverde hij een belangrijke bijdrage aan de projecten, die altijd gebaseerd zijn op lokale initiatieven. Hij is het contact tussen Stichting Hart voor Moldavië en de lokale Stichting Bethania, die het werk doet.

Bethania is opgericht in 1998 door Ilie Coada. Hij is zelf inwoner van het dorp Ţînţăreni en zag de grote behoefte aan hulp. Hij heeft hulp gezocht bij o.a. (internationale) kerkelijke organisaties om in deze behoefte te kunnen voorzien.

Bethania heeft als doelstelling om kinderen uit weeshuizen en ouderen alle nodige hulp te bieden op zowel geestelijk als materieel gebied. De Stichtingheeft, net als Hart voor Moldavië, een christelijke grondslag en heeft op dit moment al 40 mensen in dienst.

Dhr. Wichers vertoont een film met een overzicht van de werkzaamheden in Moldavië. Daarna wordt een PowerPointpresentatie vertoond, waarbij Sam een toelichting geeft.

Het motto van Hart voor Moldavië is: “Aandacht voor elkaar”.

Het Shelterproject is beëindigd omdat de internaten, waar de meisjes vandaan kwamen, worden /zijn gesloten. De nadruk komt nu te liggen op het opvangen van meisjes in pleeggezinnen.

Ook veel kinderen hebben het moeilijk omdat hun ouders naar het buitenland zijn vertrokken en de kinderen bij grootouders worden ondergebracht. Die hebben zelf vaak niet veel te eten. Stichting Hart voor Moldavië heeft het initiatief genomen om op zoek te gaan naar gezinnen, die kinderen een thuis willen bieden. Hiervoor is het project Pleegzorg gestart.

Sam vertelt bij de beelden van de dagopvang, dat mensen in het begin niet wisten wat een douche was. In de dagopvang krijgen mensen een warme maaltijd, kunnen ze douchen en met elkaar bezig zijn.

In Moldavië is men niet bekend met thuiszorg. Stichting Hart voor Moldavië heeft zich hiervoor ingezet en sinds dit jaar is er een tweede thuiszorghulp ingezet. De thuiszorg omvat, naast hulp in de huishouding, ook medische hulp, onder andere wondverzorging en persoonlijke hygiëne. Dit wordt gedaan onder medisch toezicht van een arts die naast het centrum woont.

Voor de winter wordt er voor oude en zieke mensen gezorgd voor brandhout. Een werkgroep uit Nederland heeft een keer een flinke hoeveelheid hout klein gemaakt.

V: Is er iets te merken dat er vooruitgang is bij de bestrijding van armoede in het land?

A: De kloof tussen arm en rijk is juist groter geworden. De hulp die wij bieden is maar een druppel op de gloeiende plaat. Gelukkig zijn er ook uit andere delen van de wereld hulporganisaties aanwezig.

V: Wonen de mensen ook in het dagcentrum?

A: Neen, men wil thuis wonen, hoe armoedig het ook is. Ze komen (of worden opgehaald) 5 dagen per week naar het dagcentrum.

V: Is er ook drankmisbruik?

A: Ja, de ellende wordt dan even vergeten, maar de kinderen zijn dan vaak de dupe.

V: Wordt er voorlichting gegeven over de gevolgen van drankmisbruik?

A: Ja, er wordt voorlichting gegeven.

V: Wat is de reden dat je terug komt naar Nederland?

A: Een reden is, dat het Shelterproject stopt. Hier zijn we ruim 20 jaar geleden mee gestart. Een tweede reden is dat onze zoon beter onderwijs moet krijgen. Laatst stond de juffrouw nog stomdronken voor de klas. Hij spreekt heel gebrekkig Nederlands en gaat nu hier naar een school voor buitenlandse kinderen die de taal moeten leren. Hij is nu 11 jaar en we denken dat we hier niet langer mee kunnen wachten, want in Moldavië heeft hij geen toekomst.

V: Sam, heb jij nu nog bemoeienis met het werk in Moldavië?

A: Ja, ik blijf contactpersoon tussen Stichting Hart voor Moldavië en Stichting Bethania.

V: Zijn er, buiten Streekverband De Tien, nog andere sponsoren?

A: Ja gelukkig ontvangen we van een groot aantal instanties en particulieren giften en vaste donaties, zodat we jaarlijks ruim € 100.000,- kunnen besteden aan onze projecten in Moldavië.

Sam en Harro bedanken Streekverband De Tien voor hun jaarlijkse donatie, welke ze besteden aan het project ‘Ouderenzorg’.

Voorzitter bedankt de vertegenwoordigers voor het uitgebreide en duidelijke verhaal. Sam, jij kan als promotor van de Stichting nog heel veel betekenen voor de mensen in Moldavië. Al is het een druppel op de gloeiende plaat, er is in de loop van de jaren dat je in Moldavië was, veel tot stand gebracht om de hulpbehoevende ouderen en kinderen te ondersteunen.

Veel succes met het werk voor de Stichting Hart voor Moldavië.

Meer informatie is te zien en te lezen op www.hartvoormoldavie.nl