Girls Empowerment Foundation Edwin Jansen.
Edwin geeft aan dat hij erg blij is dat het project van de Girls Empowerment Foundation is gekozen. Het meedingen om financiering voor het project te krijgen, was nieuw voor hen.

Aan de hand van een power point presentatie vertelt Edwin over de geschiedenis van het project:

De tante van Edwin, Henny Smulders, komt uit een arm Haags gezin. Vroeger wilde ze graag naar het voorgezet onderwijs, maar ze moest werken. Dat was de norm. Ze is weggelopen en heeft uiteindelijk toch voorgezet onderwijs gevolgd. Ze heeft haar hele leven hard gewerkt. Ze was alleenstaand. Toen ze met pensioen was,  besloot ze te helpen met het bouwen / herbouwen van de Bishop Kalu school in Kenia. Dit heeft ze gedaan van 2003 – 2005.  In 2006 heeft ze een eigen stichting opgericht en onder andere Edwin gevraagd om bestuurslid te zijn.
Helaas werd ze ziek en overleed eind 2009. Zodoende had Edwin ineens een stichting met nalatenschap met als doel om meisjes in ontwikkelingslanden te helpen met onderwijs.

Waarom meisjes? Omdat meisjes de moeders zijn van de toekomst. Zij geven het voorbeeld, zij werken hard, zij moeten voor eten zorgen, zij zorgen ervoor dat de kinderen naar school gaan.

In 2010 hoorden zij dat een groep van 16 weesmeisjes op straat zouden komen, omdat de kerk waar zij verbleven, hen niet meer kon opvangen. In Kenia betekent dat waarschijnlijk dat ze verkracht, verkocht of vermoord zouden worden. Zo hebben zij in 2011 Henny’s Children’s Home gebouwd en konden de meisjes worden opgevangen. In september kwam er daar Asha, zij is een albinomeisje, bij. Zij was geen weesmeisje, maar de situatie thuis werd onhoudbaar. Er zijn de nodige vooroordelen over albino’s, veel mensen zien hen als vloek.
Er is nog een huis gebouwd en toen konden 70 meisjes worden opgevangen. Nu wordt er al voor 80 meiden gezorgd.

Onderwijs is belangrijk. Klassen  op scholen in Kenia zijn vaak erg vol: 40-70 kinderen. Ook wordt er bijvoorbeeld nog met een liniaal op de vingers getikt door leraren (geselecteerd door de overheid). Iets wat al vele jaren anders is in Nederland.  Om de meiden kans op een goede toekomst te bieden, is in 2016 Henny’s Acadamy opgericht. Een basisschool met eigen leraren, waar per klas maximaal 25 kinderen zitten, om zo voldoende aandacht te kunnen krijgen. Kwaliteit, continuïteit. Er zijn 10 lokalen en bibliotheek, computerklas, dining hall, speeltuin voor maximaal 250 leerlingen. Op dit moment zijn er 130 leerlingen op de school. Ook kinderen uit de community mogen hier naar school. Het is goed als er ook jongens op school zitten, het is belangrijk als het samen gaat.
Er rijdt een gele schoolbus voor de kleinsten.

Graag zouden ze willen dat Kenianen voor Kenianen zorgen. Het bewustzijn moet er komen.
Een belangrijke vraag is uitdaging is nu ook hoe kan er geld gegeneerd worden in Kenia?

Extra investeringen die GEF wil doen de komende tijd zijn:
Henny’s Children’s Home:
– Waterput (nu zijn ze afhankelijk van de buren, 9 van de 10 dagen is er geen water)
– Vervanging dak. Het Makuti palmbladerendak zou goed zijn voor 15 jaar, maar blijkt minder goed dan gedacht. Nu zouden ze graag golfplaten en zonnepanelen willen.
– Community cooker. Stoken op hout mag niet meer van de overheid. Op afval stoken mag wel en dat doet een Community cooker. Het is een oven waar 4 potten in kunnen. Te veel capaciteit, maar daardoor kun je ook extra brood en koekjes bakken en deze verkopen waardoor je weer geld genereert.

Henny’s Acadamy:
Kwaliteit moet geborgd worden: de hoofdmeester heeft als doel dat ze de beste school van Kwalu worden.
Een examenklas kan examen doen vanaf 15 personen. Nu heeft groep 7    8 personen. Ze kijken hoe ze dit doel kunnen bereiken.
Doel voor 2022 dat ze zelfvoorzienend zijn. Engelse les wordt ook gegeven voor de community, net als ICT.  Hier hebben ze wat inkomsten van. De Dining hall kan verhuurd worden.
Ook hier zouden ze graag investeren in een waterput, zonnepanelen en een community cooker.
Door anderen gebruik te laten maken van de community cooker kan er ook geld gegeneerd worden.
Ze hebben al een aantal laptops, maar graag zouden ze er willen hebben. De overheid heeft besloten dat alle basisscholen computers moeten hebben (dit is soms krom, want niet alle scholen hebben beschikking over elektriciteit).

Hoe komt GEF aan geld en steun?
O.a.  de nalatenschap van Henny, donaties (bijv. bazar Naaldwijk), Fietsen in Frankrijk (nu al 4 jaar), ISW Kenia reizen (2016 24 leerlingen, 2018  20 leerlingen en in 2020 weer een groep jongeren uit de 3e klas.) Mooie bijdrage van de WSKO  katholieke basisscholen. Pas nog een donatie van een klassenfeest van jongens van 11 jaar oud. Hoe super is het dat zij bewust zijn van de noodzaak voor deze meisjes.
In oktober 2019 staat de GEF Kenia Classic op de planning: met 80 mensen van de Kilimanjaro richting het weeshuis en laten zien wat er bereikt is de afgelopen jaren.
Verder wordt gekeken wat ze kunnen doen, zodat mensen geënthousiasmeerd worden om mee sponsoren en er wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn  op het gebied van vermogensfondsen.
Wilde Ganzen werkt tegenwoordig via overheden, dat is op dit moment geen optie voor GEF.

Er wordt gevraagd of ze merken dat jongens jaloers zijn. Edwin geeft aan dat hij het nooit gevraagd heeft aan jongens, maar hij heeft er ook niets over gehoord. Op de scholen zijn alle kinderen welkom.

Er worden veel hulpverzoeken gedaan door mensen in Kenia. Edwin houdt duidelijk voor ogen wat het doel van GEF is. ‘Nee’ kunnen zeggen is belangrijk.

Namens alle meisjes wil Edwin de diaconieën van Streekverband De Tien hartelijk bedanken voor de steun!

Wim zegt dat hij het mooi vindt het verhaal te horen van de Girls Empowerment Foundation. Hoe GEF zo gestart is met de eenvoud van één vrouw met haar idealen en dat dat is voortgezet door de bestuursleden van GEF.
Heel knap hoe jullie dit zo opgepakt hebben en wat jullie hebben bereikt voor de meisjes en kinderen in Kenia!
www.girlsempowerment.nl