Project  Leren van de Besten in Peru: een terugblik van de afgelopen jaren.

Piet begint zijn presentatie met het, mede namens de doelgroepen van de projecten ‘Leren van de Besten’ bedanken van Streekverband de Tien voor haar bijdrage van in totaal € 74.000.

Omdat nogal wat deelnemers aan de vergadering voor het eerst een presentatie van stichting Leren van Elkaar bijwonen, licht Piet in het kort toe waarom de projecten ‘Leren van de Besten’ in een behoefte voorzien en wat de belangrijkste elementen van uitvoering zijn.

Hoog in de Peruaanse Andes leven honderdduizenden boerenfamilies onder miserabele omstandigheden. Ondanks de uitgestrektheid van hun leefgebied kunnen ze zichzelf niet van voldoende voedsel voorzien. 40 tot 60% van de kinderen is chronisch ondervoed, de leefomstandigheden zijn mensonterend. Kinderarbeid, alcoholisme, huiselijk geweld, chronische ziekten onder alle lagen van de bevolking en nog veel meer ellende hangen nauw samen met het onvermogen van de boeren om hun land effectief te gebruiken. Hun wanhoop leidt tot sociale onrust. Vaak lijkt migreren, naar de grote steden of naar het oerwoud, de enige kans op iets als een toekomst.

Maar er is een oplossing. Gelukkig is het mogelijk om deze mensen te helpen, of beter gezegd, om deze mensen te motiveren om zichzelf te helpen. Niet alleen bij het beheren en verbeteren van hun ecosysteem en het op duurzame wijze verhogen van de opbrengsten uit landbouw en veeteelt, maar ook bij het verbeteren van hun voeding en leefomstandigheden.

Een beproefde methode met verbluffende resultaten

De Pachamama Raymi methode motiveert boerenfamilies op een onorthodoxe en uitdagende manier om hun kwaliteit van leven te verbeteren, namelijk door hen te stimuleren om deel te nemen aan wedstrijden. Tijdens de wedstrijden worden boeren en boerinnen uit de dorpen binnen het werkgebied opgeleid door middel van studiebezoeken aan families en dorpen die de noodzakelijke veranderingen al hebben doorgevoerd. Vervolgens passen deze boeren en boerinnen, na terugkeer in hun eigen dorp, de nieuwe kennis direct toe in hun eigen situatie. Volgens het principe ‘goed voorbeeld doet goed volgen’, wordt deze kennis vervolgens overgedragen aan families die niet hebben deelgenomen aan het studiebezoek. Aan het eind van elke wedstrijd worden de families en dorpen die de meeste vooruitgang hebben geboekt, beloond met aantrekkelijke prijzen. Overigens is het zo dat iedere deelnemer wint, omdat alle deelnemers veranderingen doorvoeren waardoor hun kwaliteit van leven verbetert. Elk van de wedstrijden neemt ongeveer 6 maanden in beslag.

De afgelopen 12 jaar heeft stichting Leren van Elkaar 3 projecten gefinancierd. Jammer genoeg is het derde project, dat in maart van dit jaar beëindigd werd, het laatste project in Peru en dat is omdat steeds meer grote sponsors zich terugtrekken uit Peru. Op dit moment zijn er in Peru nog twee kleine projecten gaande. Het ene wordt gefinancierd door een Peruaanse en het andere door een Amerikaan.
In de loop van volgend jaar wordt in Tanzania een tweede Pachamama Raymi project afgerond. De komende zes maanden zal duidelijk worden of er in Afrika nieuwe projecten gaan plaatsvinden en zo ja, welke rol stichting Leren van Elkaar dan zal vervullen.

Vervolgens laat Piet twee korte video’s zien, die aantonen dat de projecten beklijven. Deze video’s zijn te zien via www.stichtinglerenvanelkaar.nl

Piet besluit met het in vogelvlucht bespreken van de eindrapportage van het derde project. Die eindrapportage zal voor het eind van dit jaar worden verzonden aan de sponsors van stichting Leren van Elkaar, waaronder uiteraard Streekverband de Tien.