Gezocht: Nieuw lid voor de adviescommissie, met name PR & Communicatie.

De bezoekers van de website en de lezers van SAMEN, kennen Streekverband de Tien van de samenwerking van de 16 kerkelijke gemeentes uit het Westland, Midden Delfland en Hoek van Holland. Hierbij worden wereldwijd 6 projecten  ondersteunt  waarover wij en de gemeenten regelmatig schrijven.

Streekverband de Tien heeft als bestuur een adviescommissie die de avonden voor de diakenen voorbereid en de projecten volgt en controleert. In deze adviescommissie zoeken wij een nieuw lid die de functie van PR & Communicatie heeft en als taak  o.a. stukjes schrijft voor het blad Samen en de contacten onderhoudt met de projecten. Uit dit laatste komen de foto’s en gegevens die we gebruiken voor de jaarlijkse CD die wij aan de gemeentes ter beschikking stellen voor informatie over de projecten bij de collecten.  Verder verzorgt zij of hij met de webmaster de website en plaatst stukjes van de projecten met name van de sprekers op de website.

De adviescommissie bestaat uit 5 leden. Voorzitter. adjunct, secretaris, penningmeester en PR.

Heb je interesse en wil je meer weten, Bekijk onze website www.streekverband-de-tien.nl  en bel of mail naar onze voorzitter Wim Poot 010-5913032 ankewimp@kabelfoon.nl

Wij horen graag van u.

Wim Poot, voorzitter Streekverband de Tien.