St. Gevangenenzorg Nederland
Mari Vonk vertelt over Gevangenenzorg Nederland.
Het is een christelijke vrijwilligersorganisatie. 650 vrijwilligers zetten zich in voor gevangenen.
Zij bouwen het contact op in de gevangenis en zijn een steun voor gevangenen.
Mari vertelt over zijn eigen ervaringen. Hij is vrijwilliger vanaf 2010 en heeft meerdere gevangenen als maatje (gehad).  Hij geeft ook presentaties over Gevangenenzorg.

Gevangenenzorg regelt ook meet-ups. Dat is in een groep gevangenen en vrijwilligers elkaar ontmoeten.  Verder helpt Gevangenenzorg met het bezoek van familie.
De SOS cursus (Spreken over Slachtoffers, schuld en samenleving) wordt georganiseerd. Hier leert de gevangene o.a. naar zichzelf kijken.  Soms wordt er zelfs een ontmoeting met het slachtoffer geregeld. Het is mooi als dat lukt.
Er is ook een kindercadeau programma; vrijwilligers brengen het cadeau van de gevangene bij het kind.  In de Compagnie wordt samen gezocht naar een baan. Dat is vaak niet eenvoudig.

Mari vertelt dat het voor gevangenen lastig is dat er veel verandert in de maatschappij. Zo zijn in korte tijd computers gekomen waar we veel mee doen en is er ook het nodige veranderd op het gebied van reizen. Hij merkt dat mensen dit niet allemaal meekrijgen in de gevangenis en dit is lastig als ze weer vrij zijn. Een maatje kan een goede steun zijn.

Op een bijeenkomst voor vrijwilligers sprak Henk Binnendijk. Hij zei: ‘De rechter heeft de straf uitgesproken, het is niet nodig dat jullie – als vrijwilligers-  hen ook nog straffen.’   Dat is goed om te onthouden.  Maar zeker als je iets ergs is aangedaan, is het wel moeilijk.

De vrijwilligers worden ondersteund door een professionele krachten.
Vrijwilligers doen een e-learning module als zij starten met het werk. Vrijwilligers leren ook meer over signaleren en verwijzen ook door naar bijv. schuldhulpverlening.

Een maatje gaat eens in de 2 à 3 weken naar de gevangenis. Bij binnenkomst  wordt de vrijwilliger gecontroleerd of er geen verboden goederen worden meegenomen.
De vrijwilliger is er voor morele steun, een luisterend oor, denkt mee en kan later ook helpen met zoeken naar werk, het zoeken naar passende woonruimte enz. enz.

Er gebeurt veel in een familie van een gedetineerde.  Hoe reageren zij op het bericht dat iemand in de cel zit? Soms blijft familie weg of zijn er veel verwijten.
Ook komen vrijwilligers bij de TBS gestelden (Ter Beschikking gestelden). Zij krijgen  een behandeling. De rechter kan beslissen dat zij verlenging krijgen van TBS als zij zich niet voldoende inzetten. Zij moeten geen gevaar opleveren voor de samenleving. Met TBS proberen ze recidivekans te verminderen.

Mari heeft 40 jaar bij de overheid gewerkt en maakt nu mee dat mensen die uit de gevangenis komen geen geld krijgen om te leven. Zij moeten eerst ingeschreven staan bij de gemeente en krijgen pas weken later een voorschot. Hij schaamt zich ervoor dat dit in Nederland gebeurt.

Ik was in de gevangenis,
en jullie hebben je niet om mij bekommerd.
Ik was in de gevangenis,
en jullie hebben mijn gezinsleden genegeerd.
Ik was in de gevangenis,
en jullie hebben je kinderen verboden met mijn kinderen te spelen.
Ik was in de gevangenis,
en kwam weer vrij, maar door jullie wantrouwen begon de straf pas toen.
Dorothee Sölle

Paar cijfers Gevangenenzorg : 1 miljoen subsidie, 1,5 miljoen particuliere giften, 648 vrijwilligers, 837 hulpvragers, 5000 bezoeken, 7 arbeidsbemiddelingen, 441 kindercadeaus.
De aanvragen nemen toe. Ook is er meer ondersteuning nodig op kantoor om de vrijwilligers te ondersteunen.  In Mattheus staat de Bijbelse opdracht om gastvrij te zijn.
We hopen ook dat u wilt bidden voor gevangenen en familieleden, Gevangenenzorg.
Is het mogelijk, wilt  u dan ook denken aan een bijdrage zodat het werk gedaan kan worden.
Dhr. Vonk geeft de aanwezigen een USB stick mee om het werk uitvoeriger te bekijken.
Website: https://www.gevangenenzorg.nl

Wim bedankt Mari voor de presentatie. Hij heeft bewondering voor het werk wat verzet wordt door de vrijwilligers.