Eén van de projecten die zich afgelopen jaar heeft voorgesteld bij Streekverband De Tien in verband met nieuw te kiezen projecten , was het project van Fam. Wierstra.
Henk Boekestijn is op bezoek geweest bij zijn dochter Leoni en haar gezin in Mozambique en er is een videofilmpje gemaakt. Deze wordt afgespeeld.
Henk vertelt  enthousiast over het werk wat zij daar doen. Zij zijn daar om over Gods liefde te vertellen.
Het was de bedoeling dat Leoni daar ondersteunend aan haar man zou zijn en de zorg voor de kinderen op zich zou nemen. Dit is al snel veranderd; zij is nu ook actief. Zij halen mensen bij elkaar om te vertellen over Gods liefde en hen te trainen. Het is niet altijd eenvoudig. Ze maken ook moeilijke dingen mee. (Ook bij ons gaat het ook niet altijd alleen maar goed).
Soms is het zwaar, omdat iedereen een beroep op je doet.
De regering bemoeit zich niet met de mensen. Mensen leven in armoede. Zij halen takken uit de bossen om te verkopen. Vrouwen lopen met grote stapel hout op hun hoofd naar de markt. De regering zou moeten zorgen voor nieuwe aanwas, maar niemand heeft gezien dat dat gebeurt. Veel vrouwen nemen het leeuwendeel van het werk op zich.
Mensen kunnen ook niet naar een ander deel in Afrika waar wel werk is (gebeurt wel in Europa).

Ze hebben te maken met voorouderverering en de medicijnman. Als iemand zich bekert tot het Christendom (bijv. eerst moslim) , dan blijft  regelmatig toch het contact met de moeder, terwijl de vader afstand neemt van zijn zoon of dochter. Dat is moeilijk voor de betrokkenen.

Ouderen worden op de woensdagmiddag uit hun isolement gehaald. Zij kunnen elkaar ontmoeten en zingen met elkaar. (Zes ouderen komen zelf, vier ouderen worden achterop de motor gehaald). Ook is er een jonge vrouwengroep. Vrouwen moeten 2,5 uur lopen met hun kind om mee te doen.

Wim bedankt voor het tonen van het filmpje en wenst de Fam. Wierstra veel succes met hun mooie werk.