Stichting Mano a Mano

Voorzitter heet mevr. Gerry Botermans, secretaris van Stichting Mano a Mano, nogmaals welkom in de vergadering en geeft haar het woord. Zij stelt zichzelf voor en is al jaren betrokken bij het werk van Mano a Mano. Meestal doet de dhr. Holwerda de presentaties, maar die is voor een aantal maanden in Afrika. Zij heeft de presentatie op een stickie, maar omdat de aanwezige beamer dienst weigert, zal zij zonder beelden het verhaal van Mano a Mano vertellen. De foto’s zullen bij de notulen als bijlage worden meegestuurd aan de afgevaardigden.

Mano a Mano betekent ‘Hand in Hand’. De helpende hand wordt gevormd door vele vrijwilligers uit een groot deel van Nederland. O.a. is er een groep uit De Lier, met fam. Varekamp als kartrekkers.

Zo’n groep vrijwilligers die naar de Dominicaanse Republiek afreist, bestaat uit 20-25 mannen en vrouwen in de leeftijd van 17-75 jaar. Zij betalen zelf de reiskosten en daar boven nog een bijdrage van € 400,- voor materiaalkosten voor o.a. het bouwen van huizen en latrines.

Globaal kost een huisje € 5.400,-, een latrine €250,- en wateraansluiting met kraan € 175,-. In de beginjaren bouwden we met name voorzieningen t.b.v. de gezondheidszorg en het onderwijs.

Door het aanleggen van waterleidingen en bouwen van latrines, is het aantal gevallen van infectieziekten sterk afgenomen. Bij de aanleg van waterleidingen en latrines doen de lokale bewoners zelf het grondwerk. Ook bij het bouwen van de huisjes werkt de lokale bevolking mee.

De gemeenschap en de dorpsoudste(n) bepalen voor wie er gewerkt wordt. Hiervoor hanteert men criteria die door de gemeenschap zelf zijn bepaald.

Per keer dat een groep vrijwilligers naar de Dominicaanse Republiek afreist, wordt er in één dorp gewerkt. Het is logistiek moeilijk om tegelijk in meerdere dorpen te bouwen. De dorpen worden in overleg met de partnerorganisatie aan Mano a Mano doorgegeven. Mano a Mano bepaalt zelf niet.

In het land wordt met een (betrouwbaar) vast bouwbedrijf samengewerkt. Zij leggen de fundering aan en kopen de materialen in.

Door de betrokkenheid van de plaatselijke bevolking bij de bouwwerkzaamheden ontstaat er een nauw contact en wederzijds respect en motivatie.

Meestal worden bij een nieuwe reis nog even de vorige bouwwerken bezocht. Het is verbluffend om te zien wat de mensen er dan met elkaar van hebben gemaakt. Men is er zo trots op en dankbaar voor.

Mevr. Botermans geeft aan dat de jaarbegroting tussen de € 35.000,- en € 45.000,- ligt.

Ze nodigt belangstellenden uit om eens een keer mee te gaan. Een reis duurt 15 dagen en kost de deelnemer all-in € 2.000,-. Ook vrouwen gaan mee.

Op de website staan uitgebreide reisverslagen.

“Door het bouwen voor anderen, bouw je ook aan jezelf”

V: Wordt er iets gedaan aan gezondheidszorg?

A: Er is een staatskliniekje en een soort van basiszorg. Dit is echter op kleine schaal.

V: Zijn er scholen ?

A: Ja, er zijn scholen. De ene leeftijdsgroep gaat ‘s-morgens en de andere ‘s-middags.

V: Zijn er ook strijdende partijen?

A: Nee, het politiek rustig, maar de overheid is wel corrupt.

V: Welke temperatuur is het daar?

A: 25 – 30 graden

Mevr. Botermans bedankt de vergadering voor de belangstelling en de aandacht.

Voorzitter bedankt haar voor het boeiende verhaal. Veel is er van te lezen en te zien op de website www.manoamanodomrep.nl en beveelt de aanwezigen aan, daar zeker kennis van te nemen. Hij wenst haar en haar man veel succes met het werk voor Mano a Mano en een goede reis terug naar huis.