Stichting Hart voor Moldavië

Voorzitter heet de vertegenwoordigers van de Stichting Hart voor Moldavië, Anja Keijl (promotie), Erik Schinkelshoek (voorzitter) en Cees de Vries (secretaris) nogmaals van harte welkom en geeft hen het woord.

Dhr. Cees de Vries zal de presentatie verzorgen. Eerst zal er een film worden getoond, waarin alle projecten van Hart voor Moldavië worden getoond.

Deze projecten zijn onder te verdelen in:

  • Kinderen – Naschoolse opvang en zomerkampen
  • Pleegzorg – Hart voor een kind, Zomerkamp voor het pleegezin en Shelter.
  • Ouderenzorg – Dagopvang, Tafeltje dek je en Thuiszorg

De gelden die van Streekverband De Tien worden ontvangen, worden gebruikt voor de Ouderenzorg.

Bij de thuiszorg is er sinds kort een tweede verzorgende aangesteld. Galina, 60 jaar, is een doorgewinterde verpleegster en krijgt nu als collega, Larisa, 40 jaar. Zij was werkzaam op een kleuterschool.

De thuiszorg omvat naast hulp in de huishouding ook medische hulp, onder andere wondverzorging en persoonlijke hygiëne. Dit wordt gedaan onder medisch toezicht van een arts die naast het centrum woont.

Ouderen worden soms naar het centrum gebracht voor een douche en wordt hun huisje soms schoongemaakt en/of kleding/beddengoed gewassen. Ook worden er soms medicijnen gehaald.

Om de thuiszorg op te zetten is er contact geweest met Nederlandse deskundigheid op dit gebied. Want welke hulp bied je aan, aan wie bied je hulp aan, hoe vind je personeel en hoe leg je thuiszorg uit aan mensen.

Er wordt een financieel overzicht getoond van het budget voor 2017.

Sam Zwagerman is vertegenwoordiger van Hart voor Moldavië en werkt samen met Bethania, een Moldavische partnerorganisatie waar Stichting Hart voor Moldavië mee samenwerkt.

Al onze projecten worden door deze lokale stichting uitgevoerd. Bethania is opgericht in 1998 door Ilie Coada. Hij is zelf inwoner van het dorp Ţînţăreni en zag de grote behoefte aan hulp. Hij heeft hulp gezocht bij o.a. (internationale) kerkelijke organisatie’s om in deze behoefte te kunnen voorzien.

Bethania heeft als doelstelling om kinderen uit weeshuizen en ouderen alle nodige hulp te bieden op zowel geestelijk als materieel gebied. Zoveel mogelijk kinderen uit internaten worden ondergebracht in pleeggezinnen. Bethania heeft, net als Hart voor Moldavië, een christelijke grondslag en heeft op dit moment al 20 mensen in dienst.

V: Hoe zijn jullie in Moldavië terecht gekomen?

A: Dit is ontstaan door Sam Zwagerman, daarom nu even iets over deze oud-Andijker.

Sam bracht in 1996 voor het eerst een bezoek aan Moldavië en werd geraakt door de nood die hij daar aantrof. Door zijn zoektocht naar geld om te helpen, klopte hij in zijn woonplaats Andijk aan om steun. Hieruit is later de Stichting Hart voor Moldavië uit voort gekomen.

Sam spreekt Roemeens, de taal van het land, en kan daardoor een mooie brug vormen tussen Nederland en Moldavië. Sinds 2005 leidt Sam met zijn vrouw Rodica het Shelterproject.

Sams aanpak kenmerkt zich door een grote kennis van de Moldavische manier van doen, veel inzicht in de diverse situaties, een groot pragmatisme en wijsheid in het omgaan met alle partijen. Ook Rodica draagt als psychologe haar steentje meer dan bij in begeleiding van de kinderen en de tienermeisjes.

V: Wordt er voorlichting gegeven over de gevolgen van drankmisbruik?

A: Ja, er wordt voorlichting gegeven.

Het motto wat wij nu gebruiken is “Aandacht voor elkaar”.

De vertegenwoordigers zeggen de vergadering dank voor de getoonde betrokkenheid en nodigen belangstellenden uit om eens een bezoek te brengen aan het centrum in Moldavië.

Voorzitter bedankt de vertegenwoordigers. Jullie hebben een mooie film laten zien waarin veel aspecten naar voren kwamen. We zijn blij dat we jullie kunnen ondersteunen. Hartelijk dank voor jullie presentatie en wensen de Stichting en Sam Zwagerman met zijn staf veel succes.

Zie voor meer informatie de website: www.hartvoormoldavie.nl