Voorzitter heet Elise Kant nogmaals van harte welkom en geeft haar het woord.

Elise stelt zich voor. Zij is ‘Kerk in Actie-consulent’  voor de classes Hoofddorp, Alphen, Katwijk, Leiden, Delft, Zoetermeer, Den Haag I + II, Rotterdam I + II en Schiedam.

Zij is 21 jaar geleden begonnen bij de Raad voor de Zending van de NHK en is bij Kerk in Actie relatiebeheerder geweest voor Kenia en Uganda.

Kerk in Actie voert niet zelf uit, maar financiert projecten en activiteiten. Het ergste wat je kan meemaken is dat mensen geen hoop meer hebben. Eén van de belangrijkste taken van christenen is, volgens haar, mensen hoop geven op beter. Dit is ook de slogan van de veldwerkers te plaatse van ellende en honger.

Ook diakenen binnen onze gemeenten brengen hoop. Dat is wat Kerk in Actie ook doet.

Wat jullie hier in het Westland en omstreken hebben, is nergens anders. Op andere plaatsen is het wel geprobeerd, maar het is lastig om het echt van de grond te krijgen. Het is bijzonder hoe jullie het hier wel volhouden.

De afgevaardigde van Maasland (PG) geeft aan dat deze gemeenten ook deelnemen in de Kontaktraad Kerken voor het Westerhonk. De afgevaardigde van Monster heeft al eens een project van Streekverband De Tien in Moldavië bezocht.

Door het tonen van foto’s en het geven van presentaties over de projecten tijdens kerkdiensten zien we wat er wordt gedaan met het collectegeld. Hierdoor ontstaat er een grotere betrokkenheid van gemeenteleden bij de projecten.

Voorzitter zegt dat er in de vergaderingen een kruisbestuiving plaatsvindt. Door steeds bij toerbeurt in een andere gemeente te vergaderen, krijgen we ook kennis van hoe het daar is georganiseerd en hoe de omstandigheden zijn om kerkdiensten te houden.

De afgevaardigde van Naaldwijk geeft aan dat de donaties voor Kerk in Actie teruglopen. De wereld verandert en de mensen kijken kritischer naar hun geldbesteding.

Elise zegt dat bij Kerk in Actie 10% opgaat aan organisatiekosten. Vergeleken bij andere DGO’s (hulporganisaties) is dit weinig.

Zij benadrukt nogmaals dat Kerk in Actie lokale acties en projecten financiert en er geen geld gaat naar overheden voor ontwikkelingsdoeleinden.

Bij rampen werkt Kerk in Actie samen met andere leden uit het internationale kerkelijk noodhulpnetwerk ACT Alliance om lokale partnerkerken en –organisaties te versterken. Hiervoor zijn strikte richtlijnen opgesteld en wordt het geld goed besteed.

Elise zegt dat Kerk in Actie kan worden ingeschakeld voor regionale avonden in gemeenten. In Monster was er onlangs zo’n avond, waar een aantal workshops waren. Onder andere over hoe je jonge mensen betrokken en enthousiast krijgt in de gemeente. Ook is er een workshop over noodhulp.

Een van de belangrijkste onderwerpen van Kerk in Actie voor een gemeente is, ‘Hoe betrek je de gemeente bij het werk van de diaconie”. Bijvoorbeeld het project “Kinderen in de knel”. Elise heeft bij een groot aantal gemeenten in haar gebied veel succes met haar voorlichting en ideeën.

Vraag uit de vergadering: zit in de 10% strijkstok alle kosten? Ja, er gaat 90% naar het project/doel.

Tenslotte vertelt ze over haar belevenissen in Cambodja en Madegaskar (zie website), verspreidt ze nog wat informatieboekjes en geeft aan dat K.i.A. ook reizen naar projecten organiseert.

Voorzitter bedankt haar voor haar enthousiaste verhaal en wenst haar veel succes bij haar werk. Tevens ontvangt Kerk in Actie een gift van €250,- en zij mag een keuze maken voor welk project.

Elise zet secretaris op de haar mailinglijst, die voor verspreiding naar afgevaardigden zal zorgen.

 

Lees de verslagen en blogs van Elise Kant op:

https://www.kerkinactie.nl/over-kerk-in-actie/medewerkers/elise-kant