Voorzitter heet de vertegenwoordigers van Stichting Hoop voor Albanië, de heren Pl. van den Berg en E. van der Ende, nogmaals welkom en geeft hen het woord.

Dhr. van den Berg bedankt de vergadering voor de uitnodiging en geeft aan dat er eerst een filmpje wordt vertoond. Daarna zal hij nog wat toelichten en als er vragen zijn kunnen ze aan hem worden gesteld.

De film laat beelden zien van een aantal projecten van Stichting Hoop voor Albanië, die door hen worden gesteund.

Vanaf 1992 gaan er transporten vanuit Maasdijk en Smilde met hulpgoederen naar Albanië. Leta Cenolli is werkzaam in het depot van Stichting Hoop voor Albanië in Albanië. Vanuit hier worden de goederen verspreid.

In 2012 is het eerste bejaardentehuis met 24-uur zorg gestart. SHvA zorgde voor de bouw van het bejaardenhuis “ Villa Kenedi” in Korça. Het wordt gerund door de Kennedy Foundation.

Een deel van het voormalig asielzoekerscentrum De Lier, staat nu in Albanië en doet dienst als onderkomen voor Radio 7. Dit is een christelijk radio- en Tv-station, wat uitzendt over heel de Balkan.

Vanaf 2012 werkt het Nederlands echtpaar Koos en Dinie Rozenboom vanuit het Gasthuis in Tirana. Vanaf 2000 waren zij gastgezin en adopteerden kinderen van soms maar enkele dagen oud. Door wetswijziging in Albanië moesten zij hier in 2011 mee stoppen. Het was voor hen erg emotioneel om weer afstand te doen van de kinderen. Met allen hebben zij nog steeds goed contact.

Koos en Dinie hebben vanaf 2015 taken van Stichting Hoop voor Albanië over genomen.

SHvA steunt ook het project Seeds of Hope. Hier krijgen 300 kinderen 3x per week een warme maaltijd. Ook wordt aan vrouwen geleerd hoe ze zelf gezonde en voedzame producten moeten telen. Hiervoor is door SHvA een kweekkas gebouwd. Hier worden ook de groenten geteeld voor de maaltijden van de kinderen.

In het bergdorpje Krrabe is het project Hope Made gestart. Vrouwen uit de omgeving maken prachtige producten die in Nederland worden verkocht. SHvA steunt dit project door het leveren van machines en materialen. Ca. 80 vrouwen leren met naaimachines en stoffen producten te maken, zodat ze wat geld verdienen voor hun gezinnen. Al 8 vrouwen hebben hierdoor werk gevonden in de stad.

Het Dagcentrum van Avis is een groot succes. Vijf jaar geleden gebouwd met behulp van SHvA en gerund door Avis met een groot aantal jonge Albanese vrijwilligers.

Het Gasthuis is eigendom van SHvA en wordt gerund door het beheerdersechtpaar. Hier worden de chauffeurs opgevangen die de hulpgoederen vanuit Nederland naar Albanië brengen. Ook worden er (jongeren) groepen onder gebracht die voor een of meerdere weken werkzaamheden komen verrichten of jeugd tijdens de zomerkampen bezig houdt.

De bevolking is blij dat je er voor ze bent. Je geeft ze weer hoop en kracht om door te gaan.

Tenslotte worden er een aantal vragen gesteld:

V: Werken jullie in een bepaald gebied?

A: Nee, we werken door heel Albanië waar we nodig zijn.

V: Kan je merken dat kinderen die je hebt begeleid, in Albanië blijven en niet naar het buitenland vertrekken?

A: Ja, steeds meer jongeren kiezen voor Albanië. Ook vanuit het buitenland zijn er jongeren die terugkeren om wat te betekenen voor Albanië. Armoede en 45 jaar communisme heeft mensen veranderd en initiatief nemen heeft men niet geleerd.

V: Als kinderen van school komen, worden ze dan wel door de maatschappij geaccepteerd?

A: Met een schoolopleiding wordt je wel geaccepteerd, ook al kom je uit een arm milieu. Er gaan ook steeds meer jongeren naar een universiteit.

V: Hoe belangrijk is de bijdrage van Streekverband De Tien, gezien jullie totale jaarbudget?

A: Die zeer belangrijk. Jullie bijdrage gaat geheel naar het Global Care Centre.

V: Voor wie bouwen jullie huizen e.d.?

A: Voor instellingen en allerarmsten. Als ze vrijkomen vervallen ze weer aan SHvA.

V: Je hoort dat buitenlandse gastarbeiders vanuit Nederland geld overmaken naar hun familie in het thuisland. Gebeurd dat ook door Albanezen, die buiten Albanië werkzaam zijn ?

A: Ja, dat gebeurt. Veel Albanezen werken in Italië, waar men minder moeilijk doet met werkvergunningen.

V: Hebben Koos en Dinie Rozenboom een permanente werkvergunning in Albanië?

A: Nee, ze moeten elk jaar hun visum verlengen.

V: Hebben jullie te maken met corruptie?

A: We hebben weinig last van corruptie. We werken met vaste mensen die betrouwbaar zijn. We zijn zeer tevreden met het werk wat de Albanese mensen voor ons verrichten.

V: Bouwen jullie zelf?

A: Nee, we bouwen met een bevriende aannemer, die we al 25 jaar kennen. Het handwerk wordt zoveel mogelijk uitgevoerd door vaklieden uit de lokale bevolking.

 

Daar er geen vragen meer zijn bedankt dhr. van den Berg de vergadering voor de aandacht en betrokkenheid. Hij hoopt dat SHvA een kans krijgt om als Project te worden gekozen aan het eind van 2018.

Zie ook www.hoopvooralbanie.nl en voor de film op YouTube: Hoop voor Albanië (van Naomi Meijerink)

Voorzitter bedankt de vertegenwoordigers van SHvA voor hun heldere en uitgebreide presentatie. Naast prachtige beelden van natuurschoon was er ook veel armoe te zien. Het is het zesde jaar dat jullie gesteund worden. Mogelijk worden jullie door diaconieën weer opnieuw gekozen bij de verkiezing van drie nieuwe Projecten per 1-1-2019.

We wensen Stichting Hoop voor Albanië veel succes met haar mooie werk.