Voorzitter heet Marina ’t Hart, die haar zus Corine vervangt als vertegenwoordiger van Stichting Hart voor Afrika, nogmaals welkom en geeft haar het woord.

Marina zal een filmpje vertonen, waarin Corine vertelt over haar werkzaamheden in Tanzania. Tevens zal Marina een financiële opstelling toelichten en tenslotte zal ze de vragen beantwoorden uit de vergadering.

In de film zegt Corine het volgende:

2017 was een mooi jaar, wat voorbij is gevlogen en hebben veel bezoekers gehad. De kern van het Lulu project zijn de 10 meidengroepen, die goed draaien en over heel Mwanza zijn verspreid.

Elke groep komt twee keer per week samen in een lokaal van de plaatselijke school of kerk. Een groep wordt geleid door meerdere mentoren, die voor elke bijeenkomst een les voorbereiden. Dit zijn lessen over sociaal-emotionele vaardigheden, leren sparen en goed omgaan met geld. Ook leren de meiden hoe ze een klein handeltje kunnen opzetten. Tevens zijn er gezondheidslessen. Alle lessen nemen een jaar in beslag, waarna ze afstuderen. Als de lessen voor een tweede keer willen volgen, mogen ze gewoon lid blijven.

Andere activiteiten zijn de workshops. Twee keer per jaar wordt er een handwerkweek georganiseerd. Alle meiden van de groepen worden hiervoor uitgenodigd. Ze kunnen Bakken, kaarten borduren, haken, breien of versieringen naaien. Deze handwerkjes verkopen we dan op een markt in Mwanza. Sinds 2½ jaar hebben we een winkeltje in de stad, waar we met nog een aantal andere hulpinstanties onze producten verkopen. Van de opbrengst kan een vrouw een schooluniform kopen voor haar kind of als startkapitaal gebruiken voor het opzetten van een handeltje.

Begin 2017 is gestart met een introductiecursus naaien voor afgestudeerde meiden. Er worden inmiddels heel wat producten gemaakt, die je kan bestellen en kopen.

Voor de leidsters van de groepen worden ook workshops gehouden. Elke drie maanden komen ze een week bij elkaar. Lessen worden voorbereid door een paar mentoren en worden beoordeeld op inhoud en vorm. Tijdens zo’n week wordt één dag een expert uitgenodigd. Bijvoorbeeld een politieagent, die vertelde over kindermishandeling en andere huiselijke problemen. Ook is een HIV besmette man geweest, die uitlegde hoe je besmetting kan voorkomen.

Nieuw in 2017 was MommaLuv. Deze Nederlandse organisatie koppelt Nederlandse zwangere vrouwen aan zwangere vrouwen in ontwikkelingslanden. Corine is contactvrouw voor Tanzania en heeft inmiddels 15 kraampakketen kunnen uitdelen, die zijn gesponsord door familie en vrienden van een Nederlandse zwangere vrouw. Corine is eind 2017 bezocht door de MommaLuv, die ook nog 100 MommaLuv-kerstpakketten kwam uitdelen aan jonge moeders en zwangere vrouwen.

In november is een Poolse SMA medewerkster bezocht. Zij werkt op ca. 200 km vanaf Mwanza en wil ook Lulu groepen opzetten. Inmiddels heeft ze al vier meidengroepen.

We hebben nog een viertal andere groepen in Mwanza. Drie zijn moedergroepen van vrouwen tussen de 25 en 50 jaar. Ze vormen samen een spaar- en leengroep. De vierde groep is een opvang voor straatjongens. Elke woensdagmiddag bezoeken mentoren de jongens in een opvanghuis en geven les in sociale vaardigheden. De jongens leren nadenken over de toekomst. Wat is goed en wat is slecht.

De werkzaamheden van Corine in het afgelopen jaar bestonden voornamelijk uit het trainen van collega’s, waarvan er twee nu kunnen omgaan met een computer. Daarnaast schrijft Corine een maandverslag, houdt de aanwezigheid bij van alle leden, controleert de koop van producten en stelt budgetten op. Drie keer per week geeft ze naailes, samen met twee collega’s en drie tot vier keer per week bezoekt ze de groepen.

Daarnaast verzorgt Corine ook de financiële administratie, het schrijven van nieuwsbrieven en het onderhouden van contacten met donateurs en belangstellenden.

Voor de toekomst wil Corine een opvolgster vinden om haar werk voor te zetten. Zijzelf zal in 2019 met haar zoontje terugkeren naar Nederland en eventueel op afstand het Lulu Project begeleiden.

Einde van de filmopname van Corine in Tanzania.

Marina toont een opstelling van de financiën en licht e.e.a. toe. (zie de bijlage bij deze notulen)

Tevens beantwoordt zij een aantal vragen uit de vergadering:

V: Is er vooruitgang geboekt in de jaren dat Corine in Tanzania werkt?

A: Het Lulu Project is zeker geslaagd. De meiden uit de groepen hebben veel kennis opgedaan en die kennis wordt nu weer doorgegeven.

V: Welke aandacht krijgen de jongens?

A: Zij krijgen een dagdeel in de week les in sociale vaardigheden. Ander hulporganisaties hebben wel projecten, gericht op jongens.

V: Wat is de leeftijd van de meiden, die meedoen?

A: Leeftijd varieert tussen de 14 en 20 jaar. 50% is al moeder zonder een vaste relatie.

V: Kun je het succes van het project ergens aan meten?

A: Er is een onderzoek gaande. Er zijn nog geen concrete cijfers. De meiden zelf zijn zeer tevreden over hun eigen ontwikkeling en opgedane kennis en weerbaarheid.

V: Zijn er al meiden die zelf een handeltje hebben opgezet?

A: Ja, er zijn meiden met een handeltje, maar ook het kunnen omgaan met kinderen is verbeterd.

 

V: Wordt er samengewerkt met andere hulporganisaties?

A: Ja, er wordt samengewerkt met het SMA, Wilde Ganzen en nog een Nederlandse Hulporganisatie.

V: Hoe ziet de toekomst eruit als de bijdrage van Streekverband De Tien na 2018 stopt?

A: Corine denkt na over andere bronnen van inkomsten voor het Lulu project. Voor een deel komen er inkomsten uit de verkoop van gemaakte producten, maar dat is lang niet genoeg. Ook wordt er druk gezocht naar een opvolgster voor Corine. Mogelijk is dit ook iemand die vanuit de SMA-organisatie start.

Voorzitter bedankt Marina voor het inzicht, wat door het filmpje van Corine en haar toelichting en het beantwoorden van de vragen, is verkregen. Hij wenst hen sterkte bij het vinden van de opvolging van Corine en uiteraard met het Project Hart voor Afrika.

 

Er is geen website meer van Hart voor Afrika, maar Corine is wel te volgen via Facebook.