De voorzitter heet dhr. Marnix Duinkerken nogmaals welkom in de vergadering en geeft hem het woord. Dhr. Duinkerken bedankt voor de uitnodiging. Hij staat niet op de loonlijst bij World Servant, maar is als vrijwilliger zeer betrokken en heeft in 2011 in Zambia en in 2017 in Malawi een groep Nederlandse jongeren begeleid. Hij heeft een technische achtergrond en is beleidsmedewerker bij de Gemeente Delft.

World Servant wil, vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld. Zij doet dat door het uitsturen van teams die bouwprojecten realiseren in ontwikkelingslanden, zoals scholen, klinieken, huizen en schoonwatervoorzieningen. De bouwprojecten zijn onderdeel van programma’s van lokale partnerorganisaties en dragen bij tot het blijvend verbeteren van de levensomstandigheden van een leefgemeenschap.

World Servants bereid het werkproject voor en geeft adviezen over sponsoring. Er moet per deelnemer een bedrag opgehoest worden van ca. € 3.300,-. Hier krijgt men globaal een jaar de tijd voor.

Van het bedrag gaat 44% op aan reis- en verblijfskosten. Ruim € 1.000,- is bestemd voor aanschaf van bouwmaterialen e.d.

Projecten bevinden zich in Latijns Amerika, Azië en Afrika.

Bouwen aan verandering is een slogan. Als je belangrijk wilt zijn, moet je anderen dienen.

Er zijn vier z.g. pijlers: Bouwen, Cultuur, Geloven en persoonlijke verandering.

  1. Bouwen: Onder verantwoordelijkheid van een lokale bouwer wordt het bouwwerk gerealiseerd. Naast de groep uit Nederland, werkt ook de lokale bevolking mee. De groep werkt 5 dagen per week.
  2. Cultuur: De groep wordt in het dorp zelf onder gebracht, bijvoorbeeld in een school of dorpshuis. Hierdoor is er veel contact met lokale bevolking en bezoekt ze eventueel thuis. Met kinderen worden er liedjes gezongen of een Bijbelverhaal verteld. Meestal wordt dat in kleine groepjes gedaan en wordt in Nederland al voorbereid.
  3. Geloven: Er wordt altijd met een christelijke partnerorganisatie samengewerkt. Elke dag wordt begonnen met een Goede-Morgen-Gesprek. Er zijn een aantal avondprogramma’s met bijvoorbeeld een Bijbelstudie, een gespreksavond of een spelavond. Indien mogelijk met de lokale bevolking.
  4. Persoonlijke verandering: Het ontstaan van het groepsgevoel. Het ervaren van een andere cultuur verandert de kijk op de wereld. Deelnemers ontdekken soms nieuwe talenten.

World Servants stuurt een groep niet zomaar drie weken naar een ontwikkelingsland. Deelnemers en reisleiders worden goed voorbereid. Met ieder project gaat een leidersteam mee van 5-6 personen. Eindverantwoordelijke is een hoofdleider.

Effecten van een project: Jongeren ontdekken hun talenten, ontwikkelen toekomstplannen, ontwikkelen zich als leider, ontdekken de relevantie van hun geloof, worden maatschappelijk actiever en gaan duurzamer consumeren.

Dhr. Duinkerken vertoont een paar korte filmpjes over zijn laatste project in Malawi, waarin een duidelijk beeld naar voren komt van samen, projectgroep en lokale bevolking, een bouwwerk tot stand te brengen. Ook toont hij beelden van vertrekkende en weer terugkerende jongeren op Schiphol.

V: Welke taal wordt er gesproken?

A: Met de lokale bouwer wordt Engels gesproken. Met de lokale bevolking wordt er in gebarentaal gecommuniceerd. Er is ook altijd iemand van de partnerorganisatie die als tolk kan fungeren.

V: Wat is de minimum leeftijd van de jongeren?

A: De minimum leeftijd om mee te mogen gaan is 16 jaar.

V: Hoe lang duurt een reis?

A: Inclusief de heen- en terugreis zijn we drie weken van huis.

V: Moeten de jongeren afkicken van hun telefoon?

A: In het begin is het aanpassen. Ze mogen de telefoon, zonder sim kaart, gebruiken om foto’s te maken. Er is ook bijna geen bereik in de dorpen. Men is er na en paar dagen aan gewend en hebben veel meer sociaal contact met elkaar en de lokale bevolking.

V: Is het bedrag om deel te nemen niet erg hoog voor jongeren?

A: Inderdaad is dit een fors bedrag. World Servants heeft een heel pakket aan mogelijke acties om geld in te zamelen, zowel individueel als voor groepen. Het gebeurt vrijwel nooit dat er geld tekort is.

Afgevaardigde van diaconie ’t Woudt-Den Hoorn vertelt dat een aantal jongeren uit Den Hoorn nu voor de 3ekeer meegaan, Het geld is geen probleem. Gemeenteleden zijn heel enthousiast en werken graag mee aan de acties. Een bijkomend effect is dat het sterk bindend werkt tussen jongeren en ouden binnen onze gemeente.

Tot slot bedankt dhr., Duinkerken de vergadering voor de aandacht en belangstellende vragen.

Voorzitter bedankt dhr. Duinkerken voor zijn uitgebreide presentatie. We hebben veel gezien en gehoord. Streekverband De Tien wenst Stichting World Servants heel veel succes bij haar werk.

Zie voor meer informatie www.worldservants.nl

22