De voorzitter heet dhr. Wim van den Burg nogmaals welkom in de vergadering. Het is heel fijn om je zelf in de vergadering te hebben en zijn benieuwd hoe gaat met alle onderdelen van je Project.

Wim bevestigt dat het Project in de afgelopen 29 jaar best omvangrijk is geworden. Er werken nu 80 personeelsleden in vaste dienst, dus ook qua werkgelegenheid in de regio best belangrijk.

Hij houdt zijn personeelsleden voor om a) in de toekomst te kijken en b) in te schatten wat de consequenties zijn van je handelen.

Er zijn in al die jaren zo’n 50 scholen gebouwd in de Mpeketoni en omgeving. Alles gebeurde in eigen beheer. Er zijn timmerlieden, monteurs en elektriciens in dienst. Maar een klein deel wordt door derden gedaan.

De twee belangrijkste onderdelen van zijn Project zijn de Tamani Junior School (TJS) en Farmers Court (FC). Er zijn nu 270 leerlingen op de TJS. Hiervan worden 105 leerlingen gesponsord vanuit Nederland voor € 300,- per jaar. Dit is niet voldoende om alle kosten te dekken. De kinderen en personeelsleden krijgen maaltijden, waarvan de ingrediënten worden geteeld op FC.

Op FC worden groenten, fruit en bananen geteeld. Ook is er een visvijver waar catfish in wordt gekweekt. Er zijn een achttal koeien, die voor de melkproducten zorgen. Kippen en geiten zijn er.

Als Wim twee keer per jaar een aantal weken in Nederland is, heeft hij dagelijks contact met zijn voorlieden in Mpeketoni. Voor elk onderdeel heeft hij een aanspreekpunt. Communicatie is sterk verbeterd, maar niet altijd vlekkeloos. De leerkrachten worden regelmatig op computer cursus gestuurd, want zij moeten het voorbeeld geven in de klas.

Financieel draait het Project goed. We zijn niet alleen afhankelijk van het geld uit Nederland. Wat we verbouwen wordt gebruikt voor maaltijden op school.

Er zijn ouders die het lesgeld niet kunnen betalen en daarvoor werken op FC.

De salariskosten van het personeel (80 personen) bedragen ca. € 8.000,- per maand.

Dit jaar doet de TJS voor het eerst mee aan een landelijk examen. Bij de regionale examens halen de leerlingen van de TJS de beste resultaten. Wim zit hier bovenop, want zijn doel is te bewijzen dat kinderen uit Mpeketoni niet minder intelligent zijn dan kinderen uit de hogere kringen die in Nairobi op school zitten.

Het maximaal aantal te behalen punten is 500. Bij een behaald aantal van 350 punten, kunnen deze leerlingen op kosten van een tweetal banken voor 4 jaar naar een middelbare school.

Wim schat in dat 85% van de leerlingen van de TJS die examen doen, dit aantal punten halen.

Op de TJS is ook ruim aandacht en gelegenheid voor sporten en ontspanning.

Wim wil, bij gezond blijven, doorgaan tot zijn 70ejaar en daarna meer afstand nemen. Het personeel heeft allen een eigen taak en weten wat ze moeten doen.

Binnenkort is Aart van den Bos, penningmeester van Streekverband De Tien, voor zijn werk in Kenia. Hij heeft met Wim afgesproken om hem daar op te zoeken, wat hij zeer op prijs stelt.

V: Zijn er ook moslim kinderen op school?

A: Ja, er is afgesproken met de overheid dat de leerlingen een afspiegeling zijn van de bevolking. Dit betekent dat ca. 10 % islamitisch is en 90% christelijk of anders.

V: Worden er ook hoofddoekjes gedragen door de meisjes?

A: In de school worden geen hoofddoekjes gedragen. De leerlingen zijn allemaal gekleed in een uniform en hier hoort geen hoofddoekje bij en dit is algemeen geaccepteerd.

V: Waarom dragen de leerlingen een uniform?

A: Hierdoor is er geen onderscheid tussen kinderen uit arme en minder arme milieus, daardoor wordt er ook niet of nauwelijks gepest onderling.

V: Verspreiden jullie ook kennis op het gebied van landbouw en tuinbouw naar anderen?

A: Ja, er zijn veel excursies naar FC en TJS om kennis op te doen.

V: Gebruiken jullie ook zonne-energie?

A: Ja, er zijn zonnecellen en ook een biogasinstallatie, maar leveren geen 100% van wat er nodig is.

Tenslotte vertoont Wim een drietal filmpjes, die met behulp van een drone, door een oud leerling van Wim uit Vlaardingen, zijn gemaakt. Hierop zijn spelende kinderen van de TJS te zien met een prachtig overzicht van de gebouwen en tuinen van de TJS. Ook een overzicht van Farmer’s Court met de diverse beplantingen en teelten.

Wat opvalt bij deze beelden is dat bij, zowel de TJS als op FC, alles even geordend, netjes en strak bij ligt.

Elke morgen is er een bijeenkomst om 07.00 uur op FC van het personeel. Dan wordt er begonnen met zingen en gebed. Daarna worden er werkinstructie door de voorlieden verstrekt.

Wim zelf geeft twee dagen les op de TJS. Zijn normale dag loopt van 07.00 tot 21.00 uur.

Voorzitter bedankt Wim voor zijn boeiende verslag en prachtige beelden. We hebben een uitstekend beeld gekregen van alles wat er bij jou gebeurt en waar je mee bezig bent. We wensen je heel veel succes en een veilige reis, eind deze week, terug naar Mpeketoni.

Meer informatie is te zien en te lezen op www.wimvandenburg.nl