Streekverband De Tien kiest 3 nieuwe projecten voor de periode 2022 / 2027

Hierbij informeer ik u over de wijze waarop de aangesloten kerken bij Streekverband De Tien de projecten kunnen aandragen en aan welke eisen de projecten moeten voldoen. De komende maanden zullen we

u inÍormatie geven over zeven nieuwe projecten waarvan de aangesloten kerken er drie kiezen voor de uiteindelijk steun. Tevens zullen we u berichten over de uiteindelijke keuze in november van de drie projecten voor de komende zes jaar.

De aangesloten kerken zamelen elk jaar geld in door onder andere collecten en giften. Hiermee worden gelijktijdig zes projecten ondersteund. Elk project wordt gedurende zes jaar ondersteund en elke drie jaar komen er nieuwe projecten aan bod. ln november moeten we drie nieuwe projecten selecteren. Maar hoe worden de nieuwe projecten gekozen? Dat kunt u hieronder lezen.

De nieuwe projecten worden aangedragen door de deelnemende gemeentes van Streekverband De Tien. Deze aangedragen projecten hebben idealiter een betrokkenheid met Midden-Delfland. het Westland oí Hoek van Holland.
Elk project moet aan bepaalde eisen voldoen. AIs eerste is het een project op het gebied van werelddiaconaat. Dit is een divers en ruim genomen begrip waaronder bijvoorbeeld verstaan kan worden: projecten met betrekkingtot landbouw, ouderen/medische zorg. educatie of een betere toekomst bieden voor daklozen. Daarnaast moeten de projecten zich in het buitenland bevinden.
Om mee te dingen tijdens de keuzeprocedure, moeten we van de voorgestelde projecten de volgende gegevens hebben: een motivatiebrief, debeschrijving van het project, een beleidsplan, de statuten en jaarrekeningen. Deze gegevens worden zorgvuldig bestudeerd en er voigen terugkoppelingen aan de projecten indien nodig.
Wanneer er een gezamenll.ike beslissing is genomen met alle deelnemende kerken, worden drie projecten deel van Streekverband De Tien en gedurende zes jaar ondersteund. De projecten moeten nadat ze gesponsord worden jaarlijks een jaarverslag aanleveren en tijdens een vergadering de activiteiten en resultaten beschrijven. Daarbij horen de diakenen ook hoe de steun het afgelopen jaar is besteed en wat het plan is voor de komende jaren.

Tenslotte, wij zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter voor Streekverband De ïen. meer informatie hierover kunt u vinden op onze website of Facebookpagina. Het zou fantastisch zijn wanneer we onze projecten zo goed als we het nu doen kunnen voortzettenl

Met vriendelijke groet,
Dini Wagner, namens Streekverband De Tien