Geachte lezers,

De bij het Streekverband De Tien aangesloten kerken, zamelen elk jaar geld in via collecten en giften. Hiermee ondersteunt het Streekverband tegelijkertijd zes projecten. Elk project wordt gedurende 6 jaar ondersteund, waarna er weer een nieuw project voor in de plaats komt.wij zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter voor Streekverband De Tien, meer informatie hierover kunt u vinden op onze website of Facebook pagina.
Dit jaar zijn er 7 nieuwe projecten voorgedragen door verschillende diaconieën. Drie daarvan worden gekozen voor 2022 t/m 2027. De voorgedragen projecten zijn: A Cup for Humanity, Stichting Elim, Stichting AHA, Stichting Hoop voor Albanië, Familie Wierstra, Stichting Hulp Hongarije Oekraïne en Stichting De Zaaier. Deze projecten tonen dat de nood hoog is op veel plaatsen in de wereld. En dat hulp een verschil kan maken. De eerste drie projecten licht ik hier toe. De andere volgen binnenkort.
Stichting A Cup for Humanity is begin 2019 opgericht samen met Paul Mutama. Hij ontvluchtte in 2013 de oorlog en het extreme geweld in Congo naar Nederland. Paul is teruggekeerd om oorlogsslachtoffers te helpen omdat deze hulp in Rwanda en Congo veelal ontbreekt. De stichting wil ‘zaadjes van vrede, eenheid en verzoening’ bieden aan iedereen die verzeild is geraakt in de gewelddadige cyclus van geweldsconflicten in Oost-Congo. De stichting biedt onderwijs, geeft ondersteuning aan vluchtelingen op psychologisch en financieel vlak. de stichting wil daarmee verzoening brengen in de gemeenschap en hoop voor de toekomst versterken.

Stichting Elim is opgericht in 1993 en werkt in Anjungan op West-Kalimantan in Indonesië. De doelgroep zijn kinderen die geen huis meer hebben en vaak ook een traumatisch verleden hebben. Het doel van de stichting is om de wees- en straat kinderen zorg, onderdak, onderwijs en veiligheid te geven. Inmiddels zijn er al huizen gebouwd voor moeders, meisjes en jongens. Met daarnaast ook nog een gemeenschapshuis en een school . Er was veel vraag naar hoger beroepsonderwijs en sinds 2003 staat er een agrarische school in Anjungan waarin zowel land- en tuinbouw als visteelt wordt onderwezen. In 2020 waren er 114 studenten.

De Stichting AHA (Assistance Healthcare Albanië) heeft sinds 1994 als doelstelling om de leefomstandigheden van de Albanese bevolking te helpen verbeteren door de collectieve voorzieningen te hervormen. De stichting is gefocust op de regio Fushe – Kruije. De bouwprojecten omvatten voornamelijk het renoveren van sanitaire ruimtes, daken en elektrische installaties in scholen en medische posten. Dit alles wordt gedaan samen met lokale aannemers en betrokken buurtbewoners. De jaarlijkse werkvakantie waarin Westlandse jongeren helpen met het renoveren en realiseren van een project, is een vast onderdeel van de stichting.

Zo, u bent weer bij over een deel van de projecten die het Streekverband zou kunnen gaan ondersteunen, met vriendelijke groet,

Dini Wagner, namens Streekverband De Tien