De bij het Streekverband De Tien aangesloten kerken, zamelen elk jaar geld in via collecten en giften. Hiermee ondersteunt het Streekverband tegelijkertijd zes projecten. Elk project wordt gedurende 6 jaar ondersteund, waarna er weer een nieuw project voor in de plaats komt.
Dit jaar zijn er 7 nieuwe projecten voorgedragen door de verschillende diaconieën. Drie daarvan worden gekozen voor 2022 t/m 2027. De voorgedragen projecten zijn:

A Cup for Humanity,

Stichting Elim,

Stichting AHA,

Stichting Hoop voor Albanië,

Familie Wierstra,

Stichting Hulp Hongarije Oekraïne en

Stichting De Zaaier.

Deze projecten tonen opnieuw aan dat de nood hoog is op veel plaatsen in de wereld. En ook dat hulp een verschil kan maken. De laatste vier projecten met motivatie en aard komen deze keer aan bod.

Stichting Hoop voor Albanië is opgericht in 1993 en vormt een platform voor de allerarmsten in Albanië. Het doel van de stichting is: ‘Het bevorderen van het materiële en geestelijke welzijn van het Albanese volk en het verbeteren van hun levensomstandigheden, vanuit een Christelijke levensvisie maar zonder onderscheid te maken tussen ras of geloof.’ Dit wordt gedaan door het verzenden en uitdelen van onder andere hulpgoederen, levensmiddelen, kleding, medisch materiaal en schoolmateriaal.

Stichting De Zaaier is sinds 1986 werkzaam in Oost-Congo en doet dit d.m.v. kleinschalige projecten en inbreng van de lokale bevolking. De bevolking voorzien van primaire levensbehoefte is hun missie. De stichting heeft veelzijdige projecten zoals het helpen van de allerarmten met medische hulp, bruggen bouwen en agrarische projecten waarbij de bevolking eigen gewassen kan telen en verkopen. Naast deze projecten steunt de stichting ook humanitaire projecten zoals steun aan weduwen en wezen.

Familie Wierstra is  sinds 2019 gevestigd in Lichinga, Mozambique. Wijkgemeente De Nieuwe Rank van PKN ’s Gravenzande heeft de familie uitgezonden. Ze werken samen met zendingsorganisatie Jeugd met een Opdracht . Dit is een organisatie die zich richt op God kennen en Hem bekend maken, door evangelisatie, training en diaconale ondersteuning. De familie geeft trainingen waaronder discipelschapscursussen, richt basischolen op voor goed onderwijs en zorgt voor 18-20 bejaarden met voedsel en het onderhouden van de huizen.

Stichting Hulp Hongarije Oekraïne (SHHO) heeft als doel de kwaliteit van het leven voor zwakkeren structureel te verbeteren, zowel binnen als buiten kerkelijk verband. SHHO verricht elementaire hulp die o.a. bestaat uit de bouw en restauratie van pastorieën, kerken, bejaarden en kinderhuizen. Daarnaast bieden zekleding, voedsel, geld of brandstof voor een kachel via, lokale kerken en vertrouwde contactpersonen. Er worden in Oekraïne jeugdweken georganiseerd met bijbellessen om de jongeren van de straat te houden. En bij het Anti Alcohol project in Congor worden jaarlijks ruim 500 mensen geholpen.

Zo, u bent nu in vogelvlucht geïnformeerd over alle 7 projecten waaruit het streekverband binnenkort een keuze maakt.

Met vriendelijke groet,

Dini Wagner, namens Streekverband De Tien