Geachte allemaal,

De bij het Streekverband De Tien aangesloten kerken, zamelen elk jaar geld in door acties, collecten en giften. Hiermee ondersteunt het Streekverband gelijktijdig zes projecten. Elk project wordt gedurende 6 jaar ondersteund en om de 3 jaar wisselen er 3 projecten . Van de dit seizoen 7 voorgedragen projecten zijn er inmiddels 3 gekozen door de aangesloten diaconieën. De nieuw gekozen projecten zijn de Stichting Elim, Stichting De Zaaier en Stichting A Cup for Humanity.
Na 6 mooie jaren de volgende stichtingen te hebben ondersteund nemen we als Streekverband De Tien afscheid van de projecten Wim v.d. Burg, Hart voor Moldavië en Mano a Mano. Deze projecten hebben de afgelopen periode bijzonder mooi werk verricht en ik zou u graag willen verwijzen naar hun websites zodat u kunt lezen over het mooie ontwikkelingswerk waarmee de wereld een stukje beter is geworden.

Bij de laatste vergadering hebben wij afscheid genomen van onze voorzitter, Wim Poot, die ruim 13 jaar betrokken is geweest bij Streekverband De Tien. Als een rots in de branding was Wim er altijd en voor iedereen. Van extra vragen opschrijven voor de projecten (in geval van stilte tijdens een presentatie) tot de mooie gebeden aan het begin van elke vergadering. Wim, nogmaals van harte bedankt voor alle mooie lichtpuntjes die je aan elke vergadering (en daarbuiten) wist toe te voegen.
Gelukkig is de zoektocht naar een nieuwe voorzitter geslaagd en kan ik u vermelden dat Tom de Bruijn hartelijke welkom is geheten als nieuwe voorzitter. Nu zijn we als adviescommissie weer compleet en klaar voor het nieuwe jaar.
Alle projecten die het komende jaar worden ondersteund licht ik hieronder nog even kort toe met de nieuwste aanwinsten als eerste:

Het doel van Stichting Elim is om wees- en straatkinderen in West-Kalimantan zorg, onderdak, onderwijs en veiligheid te geven. Inmiddels zijn er al een moederhuis, een meisjes- en jongenshuis, een school en een gemeenschapshuis gebouwd.

Stichting De Zaaier is werkzaam in Oost-Congo en doet dit door middel van kleinschalige projecten en input van de lokale bevolking. De bevolking voorzien van primaire levensbehoefte is hun missie.

Stichting A cup for Humanity is opgezet om ‘zaadjes van vrede, eenheid en verzoening’ te bieden aan iedereen die verzeild is geraakt in de gewelddadige cyclus van conflicten in Oost-Congo.

De Girls Empowerment Foundation helpt meisjes in Kenia door onder andere educatie en onderdak te bieden. De foundation helpt de meisjes hun volledige potenties te benutten.

Stichting Jarikin bouwt aan een betere toekomst voor de bevolking van Haïti. Dit wordt gedaan door middel van scholing, zowel basisonderwijs als beroepsonderwijs.

Westland4Gambia focust op het gebrek aan tandzorg. Door middel van een mobiele praktijk wordt er voorlichting gegeven, worden er tandenborstels en tandpasta uitgedeeld en controles uitgevoerd.

Namens alle projecten hartelijk dank voor de steun in het afgelopen jaar en we wensen u een alvast een vredig en liefdevol nieuwjaar.

Met vriendelijke groet, Dini Wagner, namens Streekverband De Tien.