Streekverband De Tien is in 2008 ontstaan uit het “Hervormd Streekverband van Diaconieën” en “De Tien.” . Al méér dan 50 jaar werkt onze adviescommissie voor diaconale hulp wereldwijd. Vanaf het begin van de kerk is het dienen van je naasten, van mensen en de wereld een van haar belangrijkste taken. Dit zetten wij voort als adviescommissie van Streekverband De Tien samen met leden van de 16 aangesloten Westlandse diaconieën. Deze kerken, zamelen elk jaar geld in door middel van collecten en giften. De deelnemende diaconieën kiezen en ondersteunen zes ontwikkelingshulpprojecten. Elk project wordt gedurende 6 jaar ondersteund en elke 3 jaar komen er nieuwe projecten aan bod. De zes projecten van dit moment zijn: Girls Empowerment Foundation (Kenia), Stichting A Cup For Humanity (Oost-Congo), Stichting De Zaaier (Noordoost-Congo), Stichting Elim (Indonesië), Stichting Jarikin (Haïti), en Westland4Gambia (Gambia).

Het zijn allemaal projecten met Westlandse roots. Veel Westlanders hebben een hart voor ontwikkelingsprojecten in het buitenland. Hierdoor ondersteunen wij als adviescommissie samen met de kerkgemeenschappen zes verschillende en impactvolle projecten/initiatieven en dragen we bij aan een betere toekomst voor mensen, verspreid over de wereld.
Het minimum streefbedrag om jaarlijks per doel te schenken is €10.000 en tot op heden hebben we daar altijd aan kunnen voldoen. Eind 2022 hebben we met de 16 aangesloten kerken aan elk doel zelfs een bedrag van €11.500 kunnen overmaken.

Ons doel als adviescommissie van Streekverband De Tien is om een inspiratiebron te zijn binnen de gemeenten, de projecten te ondersteunen en om de samenwerking tussen de diaconieën te bevorderen. Tijdens onze vijf bijeenkomsten per jaar stellen we de actuele activiteiten van de aangesloten diaconieën aan de orde en bespreken we ervaringen, ideeën en suggesties zodat we van elkaar leren. Ook komen de medewerkers van de doelen regelmatig vertellen over de voortgang en nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast nodigen we ook gastsprekers uit.

Door de gemeenteleden te informeren over de projecten doelen hopen we hen te enthousiasmeren en te zorgen dat de diaconieën elkaar nog meer ondersteunen op het gebied van werelddiaconaat. Zo kunnen we samen nog meer betekenen voor hulpbehoevende mensen aan de andere kant van de wereld.

Uiteraard raad ik u aan een kijkje te nemen op de websites van deze bijzondere projecten om in veel meer detail (en met behulp van foto’s) een idee te krijgen van het mooie werk dat wordt verricht. Namens alle projecten hartelijk dank voor uw steun. U helpt zo deze mooie projecten verder te ontwikkelen zodat veel mensen aan een betere toekomst kunnen werken!

Met vriendelijke groet, Dini Wagner, namens Streekverband De Tien.