Al méér dan 50 jaar werkt onze adviescommissie voor diaconale hulp wereldwijd. Met de hulp van 16 Westlandse kerken, zamelen we elk jaar geld in door middel van collecten en giften. De deelnemende diaconieën kiezen en ondersteunen zes ontwikkelingshulpprojecten. Elk project wordt gedurende 6 jaar ondersteund en elke 3 jaar komen er nieuwe projecten aan bod.

Het minimum streefbedrag om jaarlijks per doel te schenken is €10.000 en tot op heden hebben we daar altijd aan kunnen voldoen. Eind 2022 hebben we met de 16 aangesloten kerken aan elk doel zelfs een bedrag van €11.500 kunnen overmaken.

Uiteraard raden we u van harte aan een kijkje te nemen op de websites van deze bijzondere projecten. Namens alle projecten hartelijk dank voor uw steun. U helpt zo deze mooie projecten verder te ontwikkelen zodat veel mensen aan een betere toekomst kunnen werken!