Uit de nieuwsbrief van A Cup for Humanity 

De recente nieuwsbrief van A Cup for Humanity geeft een korte update van. deze ontwikkelingen en activiteiten vanaf januari dit jaar. 2023 begon zonder beperkingen van corona, maar de herinneringen aan conflicten zijn ook in Oost-Congo niet verdwenen. 

ACfH helpt slachtoffers van gewelddadige conflicten in Rwanda een nieuw leven te vinden. De Rwandese genocide was een volkerenmoord in 1994, waarbij een miljoen Tutsi’s en Hutu’s werden omgebracht, springt het meest in het oog.Het land en de inwoners zijn nog steeds herstellende hiervan. Zoals ACfh beschrijft in de nieuwsbrief : Rwanda zoekt nog steeds naar verwerking van wat is gebeurd, en probeert het totaal vernietigde  sociale weefsel toch weer vorm te geven. De samenleving is zoekende naar verzoening en heling, zowel voor het individu als voor het collectief. 

Een mooie activiteit is de opzet van een modern naaiatelier in Kigali. Het atelier dient als een baken voor sociale transformatie en kan de armoede terugdringen. Sinds de oprichting hebben de naailessen het leven voor 18 deelnemers positief veranderd. De deelnemers zijn jonge Rwandese vrouwen die nu makkelijker een baan kunnen vinden.

Ter update werd vermeld dat de stichting werkzaam is in Oost-Congo, dit was waar tijdens het eerste jaar na de oprichting van de stichting. Nu zijn ze alleen werkzaam in Rwanda. 

Een modern naai atelier is al een tijdje opgericht in Kigali, Rwanda. Het atelier dient als een baken voor sociale transformatie en kan de armoede terugdringen. Sinds de oprichting hebben de naailessen voor 18 deelnemers het leven positief veranderd. De deelnemers zijn jonge Rwandese vrouwen die nu makkelijker een baan kunnen vinden.

De stichting heeft twee nieuwe bestuursleden

Jannetta Bos en Ds. Philip van Wijk, zie de website voor uitgebreidere informatie. 

Trainingen voor kerkleiders 

In een poging na-oorlogse gemeenschappen te transformeren, werkt ACfH met lokale kerken op drie locaties in Rwanda: Kayonza, Kabeza, en Huye. Ds. Philip van Wijk heeft begin dit jaar trainingen vredeseducatie georganiseerd voor 330 kerkleiders en leden van kerkgemeenschappen. ACfH werd met veel instemming ontvangen. De stichting geeft aan dat deze benadering “mensen zal helpen om samen te leven en vragen van verzoening en vergeving niet uit de weg te gaan. Zolang niet de diepste wortels van het etnische geweld worden geadresseerd is terugval mogelijk, en blijft ressentiment op de ondergrond spelen”. 

Tijdens de trainingen worden de deelnemers altijd van lunch voorzien, wat op meerdere manieren goed in de smaak valt. Kerkleiders geven ook hun getuigenissen nadat ze de trainingen van bijvoorbeeld “verzoening en evangelisatie” hebben bijgewoond. 

Gedurende de trainingen vinden er soms zeer emotionele momenten plaats als deelnemers herinneringen aan het verleden met de groepsleden delen. Overlevenden van genocide vinden tijdens de bijeenkomsten en maaltijden steun en kracht bij elkaar. Ook zijn er momenten van vreugde en saamhorigheid, zoals bij een training over discriminatie waarbij de kerkleiders gaan samenwerken om dit aan te pakken. 

Trainingen trauma therapie 

Ook gaan er vanaf begin juli trainingen over trauma therapie plaatsvinden. Bestuurslid Jannetta Bos gaat deze organiseren in Rwanda. Dit is een 4-daagse training en zal op twee verschillende locaties gaan plaatsvinden. Hierover staat meer in de volgende nieuwsbrief. 

Zo, heeft u weer wat meer informatie over een van onze zes ontwikkelingsprojecten. Mede namens A Cup for Humanity, bedank ik voor uw belangstelling en steun.

Dini Wagner, PR Streekverband de Tien.